Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 643   projektů
0 nových

Fotografování ve výtvarné výchově mentálně retardovaných dětí

«»
Přípona
.doc
Typ
závěrečná práce
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3323
Poslední úprava
09.05.2014
Zobrazeno
934 x
Autor:
josef.trousil
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práce o fotografování s mentálně postiženými nabízí určitý nástin vyjadřovacích prostředků současné VV na Speciální škole, který není zcela uzavřený. Vyvíjí se spolu s výtvarným uměním, které objevuje stále nové výrazové prostředky zaměřené jednak na výtvarné techniky i na životní styl dnešní společnosti.

Již delší dobu pracuji s mentálně postiženými dětmi tato práce je velmi zajímavá a podnětná. Chtěla jsem využít své znalosti z oblasti výtvarného fotografování, a proto jsem se rozhodla, zaměřit svou práci na rozvoj výtvarného cítění a vnímání těchto dětí.

Moje práce je rozdělena na dvě části, první vysvětluje základní pojmy a druhá je popisem vlastní výtvarně fotografické činnosti.

Klíčová slova:

retardace

fotografování

výchova

experimentování

fotogram

patologické jevy

prevenceObsah:
 • Úvod
  1 Vymezení základních pojmů
  1.1 Mentální retardace (MR)
  1.1.2 Klasifikace mentální retardace
  1.1.3 Charakteristika poznávacích procesů MR
  1.1.4 MR ve společnosti
  1.1.5 Právo vzdělávání MR
  1.2 Zařízení pro MR
  2 Výtvarná výchova - její význam, působení využití
  2.1 Význam výtvarné výchovy
  2.2 Osnovy výtvarné výchovy na zvláštní škole
  2.3 Programy prevence sociálně patologických jevů
  3 Výtvarně fotografický projekt
  3.1 Příprava projektu
  3.2 Realizace projektu
  4 Náplň projektu
  4.1 Hra světla a stínu ve fotografii experimentováním
  4.1.1 Povrch fotografie
  4.1.2 Technika pozitivního procesu
  4.1.3 Potřeby pro pozitivní proces
  4.2 Fotogram
  4.2.1 Vytvoření fotogramu
  4.2.2 Potřeby pro tvorbu fotogramu
  4.3 Proces fotografování
  Závěr
  Literatura
  Anotace
  Pojmový slovník
  Fotografická příloha

Zdroje:
 • BŮŽEK, A. - MICHALÍK, J. Informatorium (nejen) o právech dítěte se zřetelem k otázkám výchovy a vzdělání. Olomouc, 2000, 170 s. ISBN 80-244-0054-5
 • DOLEJŠÍ, M. K otázkám psychologie mentální retardace. Praha: Avicenum, 1978
 • KREJČÍŘOVÁ, O. Estetická výchova mentálně retardovaných. Olomouc: Netopejr, 1998. ISBN 80-86096-12-2
 • ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. ISBN 80-902267-1-X
 • Slovník cizích slov. Praha: Encyklopedický dům, 1998. ISBN 80-90-1647-8-1
 • STIBOR, M. Fotografie pro lidové školy umění. Praha: SPN, 1979. 33098/75-200
 • ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-506-7
 • VALENTA, M. - MULLER, O. Psychopedie. Praha: Parta, 2003. ISBN 80-7320-039-2
 • MULLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc 2001
 • Fotografie 20.století Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem. Praha:Taschen/ Nakladatelství Slováry, 2003. ISBN 3-8228-1757-0