Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Zpracované otázky z Marketingu

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
2 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
4174
Poslední úprava
23.09.2014
Zobrazeno
1 639 x
Autor:
helios
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
- Jeden z nejčastěji citovaných pojmů současnosti
- Slovo velmi používané a často zneužívané
- Nesprávně spojováno pouze s pojmy reklama nebo prodej
„Marketing je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledávání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků způsobem, při kterém vzniká zisk“.
„Marketing znamená prodej zboží, které se výrobci nevrátí, lidem, kteří se k prodejci vrátí.“

Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů s ostatními.“

Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

Cíle -
 orientace na zákazníka a uspokojování jeho potřeb

 tvorba přiměřeného zisku

 dosažení výhody nad ostatními účastníky ekonomické soutěže - nad ostatními konkurenty
 komplexní soubor činností orientovaných na cílové trhy, pro které se přizpůsobují konkrétní marketingové programy
 založen na odhadu a definování potřeb zákazníků a tvorbě nabídky vedoucí k jejich uspokojování
 cílem je prodej produktu se ziskem, založený na optimálním uspokojení potřeb zákazníků s důrazem na dlouhodobý vztah podniku se zákazníky.


Klíčová slova:

marketing

organizace

cíl

zisk

produktObsah:
 • 1. Vymezení pojmu marketing, význam, cíle a funkce marketingu
  2. Vývoj marketingu, specifika marketingu 21. století
  3. Základní podnikatelské koncepce a jejich podrobná charakteristika
  4. Nástroje marketingu (marketing mix) - charakteristika jednotlivých nástrojů
  5. Prostředí marketingu (vnitřní a vnější vlivy)
  6. Chování spotřebitele - potřeby, přání, proces rozhodování, typy nákupního chování
  7. Chování spotřebitele - vlivy působící na chování kupujícího, chování domácností, chování organizací
  8. Marketingový informační systém
  9. Marketingový výzkum - druhy výzkumu, metody výzkumu, proces MV
  10. Segmentace trhu - trh a jeho členění, vymezení pojmu, kritéria segmentace
  11. Tržní zacílení (targeting) a umístění (positioning) - vymezení pojmů, kritéria, význam
  12. Produkt - vymezení pojmu, vrstvy produktu, klasifikace produktů
  13. Produkt - vývoj nových produktů, životní cyklus produktu, charakteristika jednotlivých fází cyklu
  14. Cena - vymezení pojmu, funkce ceny, cenová politika
  15. Cena - metody stanovení ceny, cenové strategie
  16. Distribuce - distribuční cesty a strategie distribuce, velkoobchodní a maloobchodní organizace
  17. Integrovaná marketingová komunikace, komunikační mix a jeho prvky
  18. Reklama - cíle a druhy reklamy, úloha médií a jejich výběr
  19. Podpora prodeje - vymezení pojmu, cíle a nástroje
  20. Přímý marketing, osobní prodej - vymezení pojmu, cíle a nástroje
  21. Public relations - vymezení pojmu, cíle, druhy PR, nástroje
  22. Marketingový plán a jeho struktura
  23. Analýza portfolia - význam, BCG model, uplatnění
  24. Analýza portfolia - význam, GE model, uplatnění
  25. Základní marketingové strategie - konkurenční strategie
  26. Základní marketingové strategie - růstové strategie
  27. Marketingové řízení - vymezení pojmu, proces řízení marketingu
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše