Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Zkušební otázky z Elektrotechniky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
15 x
Velikost
10,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
12437
Poslední úprava
01.08.2018
Zobrazeno
1 734 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Základní pojmy elektrotechniky (rozdělení elektrických obvodů, základní veličiny v el. obvodech, stavy v elektrických obvodech)

Elektrotechnika: obor, který se zabývá elektrickými, magnetickými a elektromagnetickými jevy, jejichž příčinou je elektricky nabitá hmota, tj. hmota nesoucí kladný a záporný náboj

výkonová (dříve silnoproudá) - výroba el. energie, přenos a přeměna v energii mechanickou, tepelnou, světelnou ….

sdělovací (dříve slaboproudá) - přenos, zpracování informace, reprodukce, záznam

Ve 20.-30.letech 20.století se začala ze slaboproudé elektrotechniky vydělovat elektronika.
- el. jevy ve vakuu
- el. jevy v polovodičích

V 60. letech se z elektroniky vyděluje mikroelektronika.
- založena na mikrominiaturizaci a integraci

Klíčová slova:

rezistor

kapacitor

rezonance

měření výkonu

elektrické veličiny

měřicí přístrojeObsah:
 • 1. Základní pojmy elektrotechniky (rozdělení elektrických obvodů, základní veličiny v el. obvodech, stavy v elektrických obvodech)
  2. Elektrické prvky (klasifikace prvků, aktivní a pasivní prvky)
  3. Rezistor (třídění, výroba, značení, elektrotechnické řady, metody měření el. odporů)
  4. Kapacitor, kondenzátor (popis pomocí S-K metody, ztrátový činitel, typy kondenzátorů, metody měření kapacity kondenzátorů)
  5. Induktor, cívka (popis pomocí S-K metody, vázané induktory, typy cívek, metody měření indukčnosti cívek)
  6. Analýza stejnosměrných el. obvodů v ustáleném stavu: metoda postupného zjednodušování, odporový dělič napětí a proudu, transfigurace hvězda- trojúhelník.
  7. Analýza stejnosměrných el. obvodů v ustáleném stavu: metoda úměrných veličin, Kirchhoffovy zákony.
  8. Metoda uzlových napětí, princip superpozice.
  9. Theveninova věta, Nortonova věta.
  10. Přechodové děje v obvodech 1. řádu, formulace DR, metody řešení DR, časová konstanta.
  11. Přechodové děje v obvodech R-L, R-C (popis DR, řešení DR klasickou metodou, interpretace výsledků řešení).
  12. Využití Laplaceovy transformace pro řešení DR popisující přechodové děje 1. a 2. řádu. Přechodový děj v L-C obvodu.
  13. Vznik střídavého proudu, charakteristické hodnoty harmonických napětí a proudů.
  14. Symbolicko-komplexní popis harmonických veličin, využití fázorů v elektrotechnice.
  15. Ohmův zákon pro střídavé obvody, impedance ideálních a reálných obvodových prvků.
  16. Ohmův zákon pro st. obvody
  17. Řešení jednofázových obvodů pomocí S-K metody.
  18. Sériová rezonance v RLC obvodech. - NAPĚŤOVÁ
  19. Paralelní rezonance v RLC obvodech. - PROUDOVÁ
  20. Výkon střídavého proudu: činný, zdánlivý, jalový, kompenzace účiníku.
  21. Měření výkonu jednofázového proudu: přímé a nepřímé metody.
  22. Trojfázové obvody, popis pomocí S-K metody, spojení do hvězdy a do trojúhelníka.
  23. Měření výkonu třífázového proudu: přímé a nepřímé metody.
  24. Lineární dvojbrany, rozdělení dvojbranů, rovnice dvojbranů (6 druhů).
  25. Přenosové vlastnosti dvojbranů, frekvenční charakteristiky, Nuquistův a Bodeho diagram.
  26. Charakteristika a realizace dolnofrekvenčních propustí.
  27. Charakteristika a realizace hornofrekvenčních propustí.
  28. Měření elektrických veličin, chyby a nejistoty měření. Zpracování naměřených výsledků.
  29. Elektromechanické měřicí přístroje - obecný popis. Magnetoelektrické měřicí přístroje.
  30. Feromagnetické a elektrodynamické měřicí přístroje, popis základních vlastností.
  31. Princip relé, stykačů, jističů a proudových ochran.
  32. Ochranné třídy a krytí elektrických spotřebičů, druhy závad na elektrických spotřebičích, napětí při závadách.
  33. Způsoby ochrany proti zasažení elektrickým proudem, obvody SELV, PELV.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše