Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Základy marketingu a Marketing služeb - diplomové otázky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
2 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
2475
Poslední úprava
06.12.2013
Zobrazeno
1 623 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie.

Podmínky pro umístění produktů firmy na trh (šance a rizika)
Umožňuje rozšířit příležitosti, přinést výhody před konkurencí
Určit faktory, které by nás v budoucnu mohly ohrozit
Podmínky se stále mění → je třeba pořád analyzovat

Vnější Mikrookolí
věda o chování dílčích ekonomických subjektů (domácnosti a firmy)
přímo ovlivňuje zákazníka
Konkurence - má velký vliv - firma jej může svými aktivitami ovlivnit, Síla vlivu konkurence dána možnosti a zdroji firmy, Musí se studovat chování konkurentů - přizpůsobit vlastní strategii a taktiku
Partnerské firmy – dodavatelé, odběratelé, distributoři, dopravci, finanční instituce, zprostředkovatelé
Zákazníci – tuzemská nebo zahraniční osoba, fyzická nebo právnická
Veřejnost – skupiny obyvatel, které mohou ovlivnit chování firmy (Místní komunita reagující na sponzoring nebo ochranu zeleně, zájmové skupiny typu Greenpeace, sdělovací prostředky, zaměstnanci mluvící o firmě negativně nebo pozitivně)

Vnější Makrookolí
zkoumá národohospodářské jevy. Zkoumají se vztahy mezi podniky.
Nepřímo ovlivňuje zákazníka
Ekonomické činitele – ovlivňují možnosti firem nabízet produkty a možnosti zákazníků je kupovat. Koupěschopná poptávka obyvatel závisí na vývoji mezd a úspor, indexu spotřebitelských cen, vývoj životních nákladů, míra inflace a nezaměstnanosti, vývoj ekonomiky.
Demografické podmínky – zkoumáme v regionech, městech a státech. Ovlivňují možnosti uplatnění firmy na trhu v určitém regionu, zkoumání velikost populace, věku, pohlaví, porodnosti, úmrtnosti, náboženství, rasy
Přírodní a technologické podmínky – zásoby přírodních zdrojů a ceny, klimatické a geografické podmínky, každá nová technologie způsobí destrukci té staré
Politické a právní podmínky – vytvářeny legislativou, vládními orgány, politickými skupinami. Firmy respektují dané zákony a právní normy, povinnosti k životnímu prostředí, vztah s dodavateli. Chrání společnost a spotřebitele před chováním podniku.

Klíčová slova:

swot

portfolio

marketing

nedělitelnost

proměnlivostObsah:
 • 1. Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie.
  2. Interní analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie.
  3. Analýza SWOT.
  4. Portfolio analýzy - model BCG, metodologie a použití.
  5. Portfolio analýzy – model GE (MABA), metodologie a použití.
  6. Marketingový mix.
  7. Produkt jako prvek marketingového mixu, vlastnosti produktu, životní cyklus produktu.
  8. Cena jako prvek marketingového mixu; navrhněte cenovou strategii pro firmu Pharmacy, která připravuje uvedení nového revolučního preparátu pro boj s kardiovaskulárními chorobami.
  9. Distribuce, jako prvek marketingového mixu služeb; navrhněte distribuční strategii pro podnik Ocean dovážejíce speciální sportovní vybavení určené pro potápění.
  10. Komunikace, jako prvek marketingového mixu služeb, komunikační nástroje a tvorba komunikačního rozpočtu.

  1. Definice, klasifikace a specifické vlastnosti služeb.
  2. Nehmatatelnost jako specifická vlastnost služeb, vliv nehmatatelnosti na prvky marketingového mixu služeb, uveďte příklad z praxe.
  3. Proměnlivost, jako specifická vlastnost služeb, vliv proměnlivosti na prvky marketingového mixu služeb, uveďte příklad z praxe.
  4. Nedělitelnost, jako specifická vlastnost služeb, vliv nedělitelnosti na prvky marketingového mixu služeb, uveďte příklad z praxe.
  5. Pomíjivost, jako specifická vlastnost služeb, vliv pomíjivosti na prvky marketingového mixu služeb, uveďte příklad z praxe.
  6. Marketingový mix služeb.
  7. Transakční marketing versus marketing vztahů.
  8. Model 6 trhů, uveďte příklad z praxe.
  9. Kvalita služeb.
  10. Procesy ve službách, řízení kapacity a poptávky, rezervační a frontové systémy.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše