Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 641   projektů
2 nových

Vypracované zkouškové otázky ze Státovědy

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
8481
Poslední úprava
08.08.2016
Zobrazeno
610 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. CO JE TO STÁT JAKO ÚSTAVNĚPRÁVNÍ KATEGORIE?
- stát lze chápat jako suverénní jednotku, která existuje ve světě odděleně od jiných jednotek
- stát je forma organizace společnosti, instituce veřejného zájmu, neodlučitelnou vlastností je mocenská autorita
- stát je produktem a nástrojem veřejného zájmu
- organizaci státu stanoví ústava

2. CHARAKTERIZUJTE PRAVOMOC STÁTNÍHO ORGÁNU
Souhrn prostředků založených právem, které má státní orgán, a tím může rozhodovat o právech a právem chráněných zájmech občanů.
PRAVOMOCE:
1. z hlediska klasické dělby moci:
a) REGULATIVNÍ (normativní) - pravomoc stanovit prvotní závazná pravidla normami
b) ROZHODOVACÍ (exekutivní) - pravomoc aplikovat právní normy na jednotlivé případy
c) ARBITERSKÁ - pravomoc nezávisle a závazně rozsuzovat spory, resp. rozhodovat o právech a povinnostech subjektů práva, resp. vynutit realizaci rozhodnutého
2. podle teritoria
d) ÚSTŘEDNÍ
e) MÍSTNÍ
Moc ve státě z vlády prostřednictvím ministerstev do regionů, obcí
3. z hlediska ve vztahu ke komu se uplatňuje moc - hovoří se o působnosti orgánu
f) NADŘÍZENÉ orgány
g) PODŘÍZENÉ orgány
Tento vztah, kdy vyšší stupeň ovlivňuje řadou prostředků článek nižší, a to udělováním pokynů, jmenování nižších funkcionářů, kontrolou podřízených článků, možností odvolat jmenované funkcionáře, možnost opravit, zrušit, změnit rozhodnutí nižšího článku

ČR systém - odpovídá tradici středoevropské (historie uhrorakouská) = centralisticky organizované byrokracie (podobný Francie) = kontinentální

Klíčová slova:

ústavní právo

fyzická osoba

demokracie

veřejná moc

funkce státu

lidské právaObsah:
 • A
  1. Co je to stát jako ústavněprávní kategorie?
  2. Charakterizujte pravomoc státního orgánu
  3. Jak se vyvíjely koncepce lidských práv?
  4. Co je působnost státního orgánu? jaké druhy působností znáte?
  5. Popište vztah veřejná moc a fyzická osoba
  6. Jaké znáte foremy státu?
  7. Co znamená ,,soutěžní demokracie“?
  8. Co je podstatou zastupitelské demokracie?
  9. Klasifikujte lidská práva a svobody
  10. Charakterizujte autoritářskou formu vládnutí. příklady
  11. Popište vnitřní funkce státu
  12. Charakterizujte demokracii jako formu vládnutí
  13. Vysvětlete vztah politických stran a veřejné moci
  14.Vysvětlete důvody vzniku veřejné moci v dějinách
  15.V čem tkví smysl dělby moci ve státě?
  16. Charakterizuje pravomoc státního orgánu
  17. V čem spočívá obsah ,, funkce služeb veřejného zájmu‘‘?
  18. Charakterizujte parlamentní formu vlády
  19. Charakterizujte podstatu odpovědnosti veřejné moci
  20. Co je to příslušnost státního orgánu? uveďte příklad
  21. Jaké jsou pojmové znaky státu?
  22. Jaké jsou funkce státu?
  23. Jaké typy formy vlády rozeznáváte?
  24. Jakým způsobem ústava reguluje veřejnou moc?
  25. Jaké znáte druhy odpovědnosti veřejné moci?
  26. Vysvětlete pojem právní stát
  27. Jaké jsou druhy státních orgánů?
  28. Charakterizujte demokratický stát
  29. Co je státní orgán?
  30. Co obsahuje katalog lidských práv?

  B
  1. Co je objektivní a subjektivní volební právo?
  2. Charakterizujte skupiny vlivu
  3. Vysvětlete pojem „legitimita veřejné moci“
  4. Popište vývoj dělby moci
  5. Charakterizujte federativní stát
  6. V čem spočívá mocenská povaha práva?
  7. V čem spočívá nezávislost soudce?
  8. Jaké jsou základní funkce voleb?
  9. V čem tkví podstata státní služby?
  10. Popište postavení a funkci kontrolní moci v soustavě veřejné moci
  11. Jaké základní ústavní modely znáte? stručně je charakterizujte
  12. V čem spočívá obsah funkce ,,regulativně-normativní“?
  13. Vysvětlete podstatu vztahu „národ a stát“
  14. V jakém vztahu jsou veřejná moc a ochrana lidských práv?
  15. Charakterizujte většinový volební systém a systém poměrného zastoupení?
  16. Jak politické strany ovlivňují dělbu moci?
  17. Jak vypadá dělba moci v současném státě?
  18. Charakterizujte dělbu moci ve federaci
  19. Jaké znáte pojetí států, různé askety pohledu?
  20. Co je veřejná funkce výkonu spravedlnosti?
  21. Jaké funkce plní politické strany v současných demokraciích?
  22. Vysvětlete obsah a význam deklarací lidských práv
  23.V čem spočívá ochrana ústavy?
  24. Popište funkci spravedlnosti a uveďte příklad
  25. Popište organizaci soudní moci
  26. Co se míní formou vládnutí?
  27. Jak ústavy upravují právní status veřejné moci?
  28. Popište vnější funkce státu
  29. Co je to státní zřízení?
  30. V čem spočívá úloha ústavního soudnictví?

  C
  1. Jaké znáte typy skupin vlivu?
  2.Popište vzájemný vztah a rozdíly mezi skupinami vlivu a politickými stranami
  3. Charakterizujte význam občanských povinností v soudobém státě
  4. Jaké znáte soudní systémy?
  5.Jaké znáte typy přímé demokracie?
  6. Co je ústavodárná moc a kdo ji reprezentuje?
  7. Popište výkonnou funkci státu jako proces
  8.Co je bikameralismus a jaký je jeho význam?
  9.V čem spočívá rozdíl mezi faktickou a psanou ústavou?
  10. Popište volební proces
  11. Jaké znáte formy referenda?
  12. Vyjmenujte některé pravomoci ústavních soudů
  13. Charakterizujte prezidentskou formu vlády
  14. Jaké znáte modely federativního uspořádání?
  15. V čem spočívá úloha správního soudnictví?
  16. Charakterizujte význam revolucí pro vznik státu. uveďte příklad
  17. Jaký vliv mají masmédia na veřejnou moc?
  18. V čem se ličí pojem „člověk“ a pojem „občan“ v sovislosti s jejich právy?
  19. Charakterizujte status soudce v demokratickém zřízení
  20. Vysvětlete rozdíl mezi soukromou a veřejnou samosprávou?
  21. Charakterizujte význam státního občanství v moderním státě?
  22. Vysvětlete podstatu územní samosprávy
  23. Popište proces normotvorné funkce státu?
  24. Popište stát jednoduchý
  25. Jaké znáte typy autokracií?
  26. Co je to nadnárodní veřejná moc?
  27. Jakými periodami prošel vývoj státu?
  28. Vyjmenujte typy autonomií
  29. Objasněte pojem „sociální stát“
  30. Na jakých principech je založeno subjektivní volební právo?