Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 271   projektů
44 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Politický život v regionech

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
11404
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
82 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Administrativní členění státu

ČR - se člení na obce = základní ÚSC a kraje = vyšší ÚSC (Čl. 99 Ústavy)

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení): obec je základní územní samosprávné společenství občanů a veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese zodpovědnost z těchto vztahů, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů. Chrání též veřejný zájem Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obecní zřízení = jakékoli sídlo, které má vlastní samosprávu (tedy i město, statutární město)

Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení): kraj je VÚSC koncipovaný podobně jako obec.

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje: existují také
→ regiony soudržnosti (NUTS II) - tvořeny 1-3 kraji
→ regiony se soustředěnou podporou státu:
a) strukturálně postižené regiony
b) hospodářsky slabé regiony
c) venkovské regiony

Dalším typem jsou euroregiony a mikroregiony (viz otázka č. 41)

Klíčová slova:

členění státu

demokratický proces

krajské volby

ideologie

venkov

politické tradiceObsah:
 • 1. Administrativní členění státu
  2. Forma kandidatury v krajských volbách ČR
  3. Forma kandidatury v obecních volbách ČR
  4. Horizontální spolupráce obcí a regionů
  5. Hospodářská a sociální soudržnost (HSS) + dokumenty
  6. Charakterizujte postoje českých politických stran k EU
  7. Reprezentace měst a regionů v EU a RE
  8. Přístupy českých parlamentních stran k rozvoji venkova před volbami v roce 2006
  9. Úloha nezávislých v komunální politice. Jak ji ovlivňuje velikost?
  10. Institucionální předpoklady RR v ČR
  11. RR a demokratický proces
  12. Regionální spolupráce ve střední Evropě
  13. Specifika lokálních organizací PS a jejich programů
  14. Specifika politického života v nejmenších obcích
  15. Struktura hlasu v krajských volbách
  ...
  ...
  ...
  31. Vysvětlete pojmy: regiony se soustředěnou podporou státu, regiony soudržnosti, regionální rada, výbor RR, řídící a koordinační výbor
  32. Vysvětlete pojmy: venkovský prostor, reprezentace venkovských a zemědělských zájmů
  33. Vztahy mezi teritoriem a státní mocí, vývojové tendence
  34. Venkov v ideologické perspektivě
  35. Agrární otázka, venkov a politické stranictví
  36. Specifika české agrární politické tradice
  37. Zemědělství a venkov v české politice 90. let 20. století
  38. Občanská společnost a její úloha v demokratickém a regionálním rozvoji
  39. Vysvětlete pojmy government, governance
  40. Reprezentace zájmů a sítě aktérů v regionálním rozvoji
  41. Euroregiony, mikroregiony
  42. Vysvětlete pojmy: princip personality, princip teritoriality
  43. Mezinárodní politické regiony
  44. Centralizace a decentralizace
  45. Administrativní regionalizace v českých zemích