Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 632   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Obecná ekonomie

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
11336
Poslední úprava
27.12.2017
Zobrazeno
350 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakterizujte optimální rozhodování domácností v mezičasové volbě (mezi dvěma obdobími).

Možnosti ve spotřebě:
Domácnost může současnou spotřebu c1 zaměnit za budoucí spotřebu c2. Tuto záměnu mezi současnou a budoucí spotřebou můžeme vyjádřit pomocí rozpočtové přímky domácnosti.

Rozpočtová přímka je množina bodů, které představují kombinaci úrovní spotřeby ve dvou po sobě jdoucích období c1 a c2. Na rozpočtové přímce je celková reálná současná hodnota spotřebních výdajů rovna částce x.
Bude-li současná spotřeba c1 rovna hodnotě x (tento bod leží na průsečíku přímky rozpočtového omezení s osou x), pak spotřeba v příštím období c2 bude rovna nule.
Bude-li domácnost strádat a její současná spotřeba bude nulová, pak reálná současná hodnota spotřeby ve 2. období bude c2 = x (1+R). (Tuto úroveň spotřeby ukazuje průsečík přímky rozpočtového omezení s osou y).
Jakýkoliv bod na přímce rozpočtového omezení, např. Bod A, je kombinací současné c1A a budoucí spotřeby c2A.
Body pod přímkou rozpočtového omezení, ukazují kombinace spotřeby, které nevyužívají možnosti dané hodnotou reálného příjmu z trhu statků a z trhu obligací.
Body nad přímkou , jsou kombinace současné a budoucí spotřeby, které nelze při dané hodnotě zdrojů na spotřebu x dosáhnout.
Rozpočtová přímka tak ukazuje dostupné kombinace spotřeby c1 a c2, tj. možnosti domácnosti ve spotřebě. Při pohybu po rozpočtové přímce, např. vlevo, je snížení současné spotřeby c1 o jednu jednotku kompenzováno zvýšením spotřeby v příštím období c2 o (1+R) jednotek. Přímka rozpočtového omezení tedy popisuje, jak domácnost využije trh úvěrů při přesunech mezi současnou a budoucí spotřebou.

Klíčová slova:

rozhodování domácností

inflace

alternativní růstové modely

mezičasová volba

cyklický vývoj

devalvace

otevřená ekonomikaObsah:
 • 1. Charakterizujte optimální rozhodování domácností v mezičasové volbě (mezi dvěma obdobími).
  2. Charakterizujte rozpočtové omezení domácností, charakterizujte jeho jednotlivé komponenty a jejich změny a důsledky těchto změn.
  3. Jaké jsou podmínky pro určení rovnovážné produkce v dvousektorovém modelu?
  4. Jaké jsou podmínky pro určení rovnovážné produkce v třísektorovém modelu Domácnosti - Firmy - Vládní sektor
  5. Charakterizujte inflaci, její projevy, formy a příčiny a porovnejte pojetí inflace v neoklasickém a keynesiánském pojetí
  6. Popište dopad inflace na rozpočtové omezení domácnosti
  7. Nabídková inflace, náklady tlačená inflace a poptávková inflace, vysvětlit rozdíly
  8. Charakterizujte příčiny a druhy nezaměstnanosti, porovnejte neoklasické a keynesiánské pojetí nezaměstnanosti a přirozené míry nezaměstnanosti
  9. Charakterizujte proces nalézaní práce, úlohu rezervační mzdy a grafické rozdělení
  10. Agregátní nabídka práce a agregátní poptávka po práci.
  11. Nezaměstnanost a její charakteristiky.
  12. Phillipsova křivka a její různá pojetí
  13. Alternativní růstové modely
  14. Dlouhodobý ekonomický růst, neoklasický model, Solowův model, teorie endogenního ekonomického růstu
  15. Charakterizujte pojetí investic, investiční funkce a vztahu investic a úspor v neoklasickém a keynesiánském pojetí
  16. Charakterizujte model IS (trh zboží a křivka IS)
  17. Charakterizujte trh peněz a křivku LM
  18. Model IS - LM - současná rovnováha na trhu zboží a trhu peněz
  19. Fiskální politika a její účinnost v modelu IS - LM
  20. Monetární politika a její účinnost v modelu IS - LM
  21. Agregátní poptávka a její charakteristika
  22. Křivka krátkodobé agregátní nabídky: Friedmanův model mylného vnímání cenové úrovně pracovníky
  23. Lucasova křivka agregátní nabídky: nedokonalé informace a racionální očekávání
  24. Model volby mezi volným časem a spotřebou
  25. Mezičasová volba
  26. Cyklický vývoj ekonomiky
  27. Platební bilance, křivka BP a rovnovážná produkce
  28. Mundell-Flemingův model, dokonalá kapitálová mobilita
  29. Devalvace, běžný účet a úroveň důchodu
  30. Čisté vývozy a rovnováha na trhu zboží a služeb v otevřené ekonomice