Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Vypracované zkouškové otázky z předmětu Kontrolní systémy

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
13198
Poslední úprava
28.12.2018
Zobrazeno
114 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Obecná charakteristika - původní chápání kontroly a postupná změna v chápání
• Autoři slovníků definují kontrolu jako:
- přezkoušení, ověřování, přezkoumávání
- činnost tvořící součást řízení, sledující plnění určité normy, příkazu nebo sledující průběh a výsledek práce
- dozor, dohled
• Pojem kontrola pochází z latinských slov: contra - proti, rotulus - svitek.
• Původní chápání kontroly - jako ověřování správnosti zápisů, listin
- jako zkoumání správnosti záznamů, zda zapsané odpovídá skutečnému
stavu věcí
• Postupná změna v chápání kontroly - je spojena s možností a pravomocí někoho ovládat
- stává se důležitou složkou řízení a řízení systémů
• V procesu řízení kontrola zajišťuje zpětnou vazbu mezi řídícím subjektem a řízeným objektem

Klíčová slova:

kontrolní systémy

řídicí proces

management

kontrolní orgány

management organizace

spotřebitelský řetězecObsah:
 • 1) Obecná charakteristika - původní chápání kontroly a postupná změna v chápání
  2) Pojetí kontroly - informační, regulační, institucionální, negační (represivní)
  3) SUBJEKT A OBJEKT KONTROLY
  4) Členění kontrolních systémů (Veřejná, občanská, státní)
  5) Jaké jsou základní činnosti řídícího procesu:
  6) Základní fáze kontroly
  7) Kontrolovaný, nekontrolovaný a nekontrolovatelný objekt
  8) Popište důležité parametry organizace KS
  9) Jak probíhá kontrola navrhovaných rozhodnutí:
  10) Co to je kontrola organizování a kontrola vedení lidí?
  11) Které kontrolní orgány zajišťují kontrolu v řídícím procesu:
  12) Jaké jsou hlavní přednosti speciálních kontrolních orgánů:
  13) Podle jakých hledisek lze klasifikovat kontrolní činnost (druhy kontrol)
  14) Popište druhy kontrol podle časového období (preventivní, průběžná, následná)
  15) Jaká jsou hlavní kritéria hodnocení výrobních činností v LH:
  16) Co je to Lesní hospodářský plán a jeho závazná část?
  17) Jaká jsou hlavní kritéria hodnocení ekonomické úrovně?
  18) Stručně charakterizujte metodu controllingu ve srovnání s manažerským účetnictvím
  19) Jaké hlavní systémy managementu organizace zavádějí
  20) Vyjmenujte výhody integrace systémů managementu
  21) Co patří mezi základní zásady certifikace LH (TUH)
  22) Co je cílem certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktu (C-o-C)