Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 271   projektů
44 nových

Vypracované zkouškové okruhy - Politický život v regionech a obcích

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,7 MB
Jazyk
český
ID projektu
11405
Poslední úprava
08.01.2018
Zobrazeno
80 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Administrativní členění státu
„Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.“ (Čl.99 Ústavy ČR)

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecních zřízení): obec je základní územní samosprávné společenství občanů a veřejnoprávní korporace h... Obec má vlastní majetek, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese zodpovědnost, která vyplývá z těchto vztahů. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Chrání též veřejný zájem Obec tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obecní zřízení = jakékoli sídlo, které má vlastní samosprávu (tedy i město, stat. město)

Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení): kraj je VÚSC koncipovaný podobně jako obec.

Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje: existují také
→ „regiony soudržnosti“ (NUTS II), tvořeny 1-3 kraji
→ „regiony se soustředěnou podporou státu“, ty se dále dělí na
- strukturálně postižené regiony
- hospodářsky slabé regiony
- venkovské regiony

Klíčová slova:

členění státu

soudržnost

demokratický proces

krajské volby

venkov

politické stranictví

politická tradiceObsah:
 • 1. Administrativní členění státu
  2. Forma kandidatury v krajských volbách ČR
  3. Forma kandidatury v obecních volbách ČR
  4. Horizontální spolupráce obcí a regionů
  5. Hospodářská a sociální soudržnost + dokumenty
  6. Charakterizujte postoje českých politických stran k EU
  7. Reprezentace měst a regionů v Evropské unii a v Radě Evropy
  8. Přístupy českých parlamentních stran k rozvoji venkova před volbami v roce 2006
  9. Úloha nezávislých v komunální politice. Jak ji ovlivňuje velikost?
  10. Institucionální předpoklady regionálního rozvoje v ČR
  11. Regionální rozvoj a demokratický proces
  12. Regionální spolupráce ve střední Evropě
  13. Specifika lokálních organizací politických stran a jejich programů
  14. Specifika politického života v nejmenších obcích
  15. Struktura hlasu v krajských volbách ČR
  ...
  ...
  ...
  31. Vysvětlete pojmy: regiony se soustředěnou podporou státu, regiony soudržnosti, regionální rada, výbor regionálního rozvoje, řídící a koordinační výbor
  32. Vysvětlete pojmy: venkovský prostor, reprezentace venkovských a zemědělských zájmů
  33. Vztahy mezi teritoriem a státní mocí vývojové tendence
  34. Venkov v ideologické perspektivě
  35. Agrární otázka, venkov a politické stranictví
  36. Specifika české agrární politické tradice
  37. Zemědělství a venkov v české politice 90. let 20. století
  38. Občanská společnost a její úloha v demokratickém a regionálním rozvoji
  39. Vysvětlete pojmy government, governance
  40. Reprezentace zájmů a sítě aktérů v regionálním rozvoji
  41. Euroregiony, mikroregiony
  42. Vysvětlete pojmy: princip personality, princip teritoriality
  43. Mezinárodní politické regiony
  44. Centralizace a decentralizace
  45. Administrativní regionalizace v českých zemích