Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Vypracované testové otázky z předmětu Pedagogika volného času

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
5 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
12348
Poslední úprava
02.07.2018
Zobrazeno
985 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jak lze definovat volný čas?
Opak doby nutné práce a povinností a doby nutné k reprodukci sil. Čas, se kterým můžeme nakládat podle svého uvážení a na základě svých zájmů.
Volný čas je: odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti, zájmové vzdělávání.
Volný čas není: uložené vzdělávání, jídlo, spánek, základní péče o zevnějšek a osobní věci.
Svoboda výběru, dobrovolnost, uspokojení, radost, autonomie, aktivita, seberealizace.
Volný čas z pozitivního hlediska - disponibilní doba, relativní svoboda. Z negativního hlediska se jedná o zbývající čas po práci, který má regenerační a konzumní funkci.

Co pro nás volný čas znamená? Co my sami chápeme jako volný čas?
Mám relativní svobodu, v době svého volného času si ráda odpočinu u knihy, jen tak sedím v tichu, dělám věci, které mě baví, aniž bych přemýšlela nad tím co mám a nemám hotové, na chvilku si najdu čas jen pro sebe a pro to, co mě baví.

V jakém vztahu k volnému času jsou povinnosti?
Povinnost je uložené vzdělávání, provoz domácnosti, jsou to věci, které musíme dělat i přesto, že se nám nechce, nemáme z toho takovou radost, něco co prostě patří k životu, musíme i když se nám zrovna nechce a některé věci nebo úkony děláme s nechutí. Souvisí i s povinnostmi pracovními, psaní úkolů do školy.

Jak lze definovat čas pracovní, čas vázaný a čas polovolný?
Čas pracovní - čas strávený pracovní výdělečnou činností (popisem práce je dáno co a kdy se
má udělat)
Čas vázaný - cesta do práce, čas na jídlo, hygiena; není časově vymezen
Čas polovolný - kutilství, baví mě to a je to užitečné; činnosti jsou spontánní, nezištné

Jaký vztah vnímáme mezi pojmy hra - učení - zájmová činnost - práce?
Činnosti, které do volného času nepatří se mohou stát zálibou.

Klíčová slova:

terminologie

volný čas

aktivity

osobnost

motivace

pedagogika

mysliteléObsah:
 • Tématika volného času, základní terminologie
  Jak lze definovat volný čas?
  Co pro nás volný čas znamená? Co my sami chápeme jako volný čas?
  V jakém vztahu k volnému času jsou povinnosti?
  Jak lze definovat čas pracovní, čas vázaný a čas polovolný?
  Jaký vztah vnímáme mezi pojmy hra - učení - zájmová činnost - práce?
  Jak lze pohlížet na volný čas? /hlediska/
  Co rozumíme pod pojmem volnočasové aktivity?
  Volný čas v historickém kontextu, současná pojetí problematiky vol. času
  Jakým činnostem se lidé věnovali ve volném čase v jednotlivých historických etapách?
  Jmenujte významné myslitele, kteří se věnovali problematice vč či o ní ve svých dílech pojednávali. Jak nahlíželi tito myslitelé na výchovu a volný čas? O čem pojednávala jejich díla?
  V kterém období nabývá problematika trávení volného času více na významu? Které faktory se podílely na nárůstu volného času člověka?
  S kterým obdobím, s kterými osobnostmi a jejich díly, s kterými organizacemi se pojí vznik pedagogiky volného času?
  Jmenujte diskutované oblasti posunu v přístupu k trávení volného času v současnosti. Jaký vztah si děti a mladí lidé vytvářejí k volnému času dnes?
  Faktory ovlivňující trávení volného času, hra a motivace
  Jmenujte faktory ovlivňující volný čas a volnočasové aktivity dětí, mládeže, dospělých.
  Popište vnitřní a vnější činitele ovlivňující trávení volného času dětí, mládeže, dospělých.
  Je potřebné záměrně ovlivňovat trávení volného času dětí a mládeže? Pokud ano/ne, proč? Pokud ano, jakými způsoby jej lze ovlivňovat?
  Definujte pojem motivace. Jak souvisí motivace s problematikou volného času? Jak ovlivňuje vnější a vnitřní motivace trávení volného času dětí, mládeže a dospělých
  Co je hra? Jak lze hru definovat? Jaké znaky a vlastnosti jsou charakteristické pro hru? Jak souvisí hra s motivací?
  Jaký vztah má hra k volnému času? Jak lze hru pedagogicky využít?
  Pedagogika volného času, výchova ve volném čase, její funkce, možnosti, úskalí
  ...
  ...
  ...