Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Vypracované otázky z předmětu Základy podnikové ekonomiky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
12919
Poslední úprava
05.11.2018
Zobrazeno
62 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Co je ekonomie

neexistuje jednoznačná definice
Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných komodit a jak je rozděluje mezi různé skupiny.

mikroekonomie: provádí analýzu chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností, jednotlivců,…), zaobírá se také chováním dílčích trhů
makroekonomie: zkoumá ekonomiku jako celek, zaobírá se otázkami jako je měření HDP, nezaměstnanosti, inflace; předmětem je také hospodářská politika státu
makroekonomické jevy se promítají do mikroekenomie (rozpočty domácností,…)

pozitivní ekonomie: zkoumá hospodářství v jeho reálné podobě, odhaluje zákonitosti prosazující se v ekonomických procesech a chování ekonomických subjektů (zkoumá realitu, ne to, co by mělo být)
normativní ekonomie: vychází sice z hospodářské reality, ale bere ji pouze jako východisko hodnotových soudů (zahrnují otázky etické a sociální); zdůrazňuje změny v ekonomickém systému (vývojová ekonomie), snaží se odhadnout vývoj do budoucna a svými záměry tento vývoj podpořit, zpracovává doporučení pro hospodářskou politiku

Klíčová slova:

ekonomie

formování trhu

nezaměstnanost

měnové kurzy

kapitál

trh kapitálu

národohospodářské agregátyObsah:
 • 1. Co je ekonomie
  2. Vývoj ekonomického myšlení do vzniku ekonomie jako vědy
  3. Vznik ekonomie (jako vědy) a vývoj jejího předmětu (fyziokratizmus, teorie mezního užitku a další)
  4. Základní ekonomické problémy (ekonomická vzácnost, výrobní faktory, hranice produkčních možností, volba a obětovaná příležitost)
  5. Formování trhu (dělba práce, peníze, trh, typy trhů, konkurence)
  6. Organizace ekonomického života a trojí úloha ekonomiky (ekonomické systémy, tržní subjekty, úloha vlády v tržní ekonomice)
  7. Nabídka a poptávka a jejich interakce
  8. Chování spotřebitele (formování poptávky a poptávková křivka)
  9. Cenová elasticita poptávky
  10. Organizační a právní formy podnikání (typy podnikatelských subjektů a jejich charakteristiky)
  11. Konkurence (dokonalá a nedokonalá, formy konkurence)
  12. Primární výrobní faktory (půda, práce) a jejich cena
  13. Formy nezaměstnanosti
  14. vývoj, formy a funkce peněz
  15. Formování poptávky po penězích a nabídky peněz
  16. Bankovní systém
  17. Nabídka depozitních peněz, peněžní agregáty
  18. Bankovní operace (aktivní, pasivní, neutrální)
  19. Měnové kurzy, konvertibilita měny
  20. Platební bilance (PB na běžný a na kapitálový účet)
  21. Systémy měnových kurzů (fixní, floating a řízený floating)
  22. Kapitál, jeho podstata a formy, úrok a zisk
  23. Struktura finančního trhu (trh peněz a trh kapitálu)
  24. Firma na trhu kapitálu (rovnováha na kapitálovém trhu, kurzy cenných papírů)
  25. Mezinárodní trh kapitálu
  26. Národohospodářské agregáty (GNP, GDP, národní důchod)
  27. Ekonomická rovnováha a ekonomický růst (hospodářské cykly)
  28. Inflace (podstata, typy)
  29. Hospodářská politika, její cíle a nástroje, typy HP
  30. Monetární politika (monetární a úvěrové nástroje)
  31. Fiskální politika (úloha státního rozpočtu, daně)
  32. Účinnost hospodářské politiky, magický čtyřúhelník