Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Vypracované otázky z předmětu Produkce dřevní suroviny

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
7170
Poslední úprava
21.12.2015
Zobrazeno
516 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Význam dřeva pro společnost, obnovitelnost dřevní suroviny
• Vliv člověka na lesy od 4. Tisíciletí před naším letopočtem (tzn. ještě před začátkem zemědělství, kvůli rolnictví a pastevectví, později vypalování - žďáření 12. - 14. století), další úbytky díky stavební činnosti, hornictví a hutnictví
• První pokus o omezení těžeb: 1350 - Maiestas Carolina (Karel IV.)
• Dlouhodobý nedostatek dřeva ukončen až v 18. Století, kdy se jako palivo užívá uhlí
• Po 2. světové válce - les = odpočinek, rekreace
• Snahy o zachování původních lesů - rezervace, území s omezeným zásahem člověka
• Změna charakteru lesů - imise, motorismus, civilizační tlaky
• Funkce lesa
o Produkční
o Mimoprodukční
• Ekologické (půdoochranná, půdotvorná, hydrická, klimatická…)
• Sociální (rekreační, zdravotní, kulturní, vědecká…)
• Obnova lesa
o Přirozená - semenná, přírodní
o Umělá - obvykle druhově či geneticky odlišná struktura od původní, sazenice; výhodou je rovnoměrnější rozložení stromů (výhodné při těžbě - lepší přístup mechanizace)
o Kombinovaná

Klíčová slova:

dřevo

kategorie

les

dřevní surovina

funkce lesa

skladba lesů

dřívíObsah:
 • 1. Význam dřeva pro společnost, obnovitelnost dřevní suroviny
  2. Produkční funkce lesa
  3. Mimoprodukční funkce lesa
  4. Popište kategorie lesa
  5. Specifika hospodaření v lesích
  6. Druhová skladba lesů
  7. Výše a struktura těžeb a dodávek dříví
  8. Jaké rozlišujeme druhy těžeb
  9. Charakterizujte suky a způsob jejich měření
  10. Charakterizujte trhliny a způsob jejich měření
  ...
  ...
  ...
  39. Způsoby využití motorové pily v normálních podmínkách (kácení, odvětvování a opracování dříví)
  40. Pomůcky pro práci s motorovou pilou
  41. Těžební stroje
  42. Těžební metody a jejich základní charakteristika
  43. Systematika soustřeďování dříví
  44. Manuální soustřeďování dříví
  45. Gravitační soustřeďování dříví
  46. Animální soustřeďování dříví
  47. Soustava strojů pro mechanizované soustřeďování dříví
  48. Odvoz dříví