Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Vypracované otázky z předmětu Kontrolní systémy

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
13197
Poslední úprava
28.12.2018
Zobrazeno
92 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Co je to kontrola,její původní význam a postupná změna v chápání kontroly
přezkoušení,ověřování,přezkoumávání,pochází z latin.výrazů: contra=proti, rotulus=svitek), ověřování správnosti zápisů, kontrola je spojena s možností a pravomocí někoho ovládat
2. Jaké jsou známé pojetí kontroly
Informační - zjišťování stavu kontrol. objektu v porovnání se stavem očekávaným - zabezpečováno evidencí
Regulační - na přelomu 19. a 20. stol. počítala s kont. dodržování norem, s kont. plnění uložených úkolů
Institucionální -jako specializovaná činnost
Negační (represivní) - donucovací nástroj
3. Vysvětlete „subjekt“ a „objekt“ kontroly a jednotlivé úrovně vztahů mezi nimi
jednoduchý vztah-sebekontrola, složitější vztahy - subjekt kontroluje objekt v rámci jeho cílového ovlivňování
velmi složité vztahy-vykazují společenské systémy
4. Jak se člení kontrolní systémy z širšího hlediska
Veřejnou kontrolu - neinstitucionální, je projevem veřejného mínění
Občanskou kontrolu - vykonávají ji občané při prosazování nebo obhajobě svých práv,
Státní kontrolu - zaměřena především na dodržování zákonů - Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Finanční úřady, Česká inspekce životního prostředí, Státní správa lesů, Odborná správa lesů, Další státní kontrolní orgány
Hospodářskou kontrolu - provádí vzájemně subjekty tržních vztahů při sledování svých smluvních závazků
5. Charakterizujte institut ombudsmana
Český veřejný ochránce práv - zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů v oblastech, kde se občan střetává s úřady státní správy

Klíčová slova:

chápaní kontroly

subjekt

kontrolní úřad

cykly řízení

interní prověrky

externí auditObsah:
 • 1. Co je to kontrola,její původní význam a postupná změna v chápání kontroly
  2. Jaké jsou známé pojetí kontroly
  3. Vysvětlete „subjekt“ a „objekt“ kontroly a jednotlivé úrovně vztahů mezi nimi
  4. Jak se člení kontrolní systémy z širšího hlediska
  5. Charakterizujte institut ombudsmana
  6. Kdo je a co dělá odborný lesní hospodář
  7. Co definuje a stanoví (obecně) občanský zákoník a obchodní zákoník
  8. Co je Nejvyšší kontrolní úřad
  9. Jaké jsou základní činnosti řídícího procesu
  10. Jaké jsou cykly řízení
  ...
  ...
  ...
  38. Charakterizujte obecně proces certifikace lesů podle PEFC, jeho principy a hodnoty
  39. Popište český systém certifikace lesů podle PEFC (základní dokumenty, postup certifikace, osvědčení, logo PEFC)
  40. Uveďte schéma spotřebitelského řetězce v procesu certifikace C-o-C
  41. Sdělte název české normy pro certifikaci C-o-C a hlavní cíl tohoto dokumentu
  42. Charakterizujte procesní přístup v systémech řízení (očekávané přínosy)
  42. Sdělte hlavní výhody integrace systémů řízení
  43. Sdělte hlavní důvody pro prověřování systémů řízení(interní audity)
  44. Průběh interních prověrek
  45. Jakou kvalifikaci a osobní vlastnosti by měl mít interní auditor
  46. Popište druhy externích auditů
  47. Jakou formou mohou být prováděny externí audity ve vztahu k úrovni zavedených systémů řízení