Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Vypracované otázky na Strategie a strategická analýza

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
1 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
12703
Poslední úprava
01.10.2018
Zobrazeno
1 023 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
» Vymezte objekty reálného světa a jejich vymezení pomocí systémového přístupu
První klasifikační hledisko definuje objekty reálného světa (systémy) jako přírodní a umělé. Přírodní systémy vznikaly vývojovým procesem bez cílevědomé a uvědomělé účasti člověka. Cílevědomá a uvědomělá lidská činnost dává vzniknout systémům umělým. Podle druhého klasifikačního hlediska třídíme objekty na živé a neživé. Zatímco přírodní objekty mohou být
jak živé, tak neživé, umělé objekty jsou prozatím pouze neživé. Podle třetího klasifikačního kritéria lze vymezit objekty jako hmotné a nehmotné. Přesné vymezení objektu, který je předmětem strategického vztahu je prvním krokem pro provádění strategické analýzy a formulování strategie. Podmínkou vzniku strategického vztahu je existence minimálně dvou subjektů, mezi kterými je vztah neindiferentní. Těmito subjekty se mohou stát některé z výše uvedených objektů. Strategický přístup je založen na subjekt-objektovém přístupu.

» Jak provádíme klasifikaci systému
Vedle klasifikace objektů, zkoumaných systémovým přístupem klasifikujeme i systémy. Podle základního klasifikačního hlediska vymezujeme systémy uzavřené a otevřené. Za uzavřený systém je považován takový, který není spojen s vnějším prostředím žádnou vazbou. Jako otevřený systém je vymezen takový, který je spojen s vnějším prostředím jednou nebo několika vazbami na vstupu a výstupu. V této souvislosti je nutno zmínit kritéria navedení systému. Podle tohoto kritéria, které je odvozeno od účelu našeho zkoumání, lze zkoumat pouze a výhradně vazby při abstrahování od dalších vazeb, s daným kriteriem nesouvisejících. Ekonomické kritérium zkoumá chování daného objektu jako ekonomického systému, energetické kriterium jako energetického systému, informační hledisko jako informačního systému. Informační systém, který nemá žádné vnější (na straně vstupu - inputu a na straně výstupu - outputu) vazby je definován jako uzavřený apod.

Klíčová slova:

systémový přístup

činitele

stratégie

komparativní efekt

strategická analýza

mise

vizeObsah:
 • OTÁZKY KAPITOLA 1:
  • Vymezte objekty reálného světa a jejich vymezení pomocí systémového přístupu
  • Jak provádíme klasifikaci systému
  • Vymezte činitele - prvky a vazby ekonomického organismu
  • Jaké jsou základní principy paradigmatu strategického managementu
  • Jaká je struktura objektivní informovanosti a informovanosti subjektu
  OTÁZKY KAPITOLA 2:
  • Jak definujete strategický management a strategii
  • Jakou podobu mají strategické operace
  • Jaké jsou definiční znaky strategie, taktiky, a operativy
  • Jak klasifikujeme typy strategií
  • Jakou podobu má konkurenční efekt ekonomického organismu
  • Jaký komparativní efekt využívá vaše organizace
  OTÁZKY KAP. 4
  • Jak je uspořádáno vnější prostředí ekonomického organismu
  OTÁZKY KAP. 5:
  • Jakou podobu mají vnitřní zdroje podniku
  • Jaké metody používáme pro interní strategickou analýzu
  • Jaké základní otázky si klademe při tvorbě strategie
  • V čem spočívá vymezení mise a vize
  • Jak lze využít matici BCG při tvorbě strategie
  ...
  ...
  ...
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše