Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované otázky na předmět Veřejná správa

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
8 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11444
Poslední úprava
22.01.2018
Zobrazeno
765 x
Autor:
royal.cut
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Americká škola Public administration school
- USA - problémy - silná role samosprávy a většinový volební systém
- přelom 19. a 20. století - období amerického administrativního státu
- principy obdobné jako racionální byrokratická organizace M. Webera - zpevnit pozice správy oproti politice: 1. rozlišení politiky a správy - vymezit role
2. ve správě musí dominovat veřejný zájem
3. písemná dokumentace správních činností
4. jasné předpisy
5. jasná hierarchie a funkční specializace úřadů a úředníků
6. oddělení veřejných a souhrnných zdrojů
7. odpovědnost úředníků
2. Bílá kniha o evropském vládnutí
- aktivita evropské komise, která má za cíl vytvoření víceúrovňového vládnutí
- základnímu kámen procesu reformy vládnutí v EU
- staví na pojmu „right be involted“ - být vtažen do procesu vládnutí
- cíl - posílit vztahy EU ke svým občanům a řešit problém tzv. demokratického deficitu v evropské ústavě
- 4 kapitoly - Větší zapojení (větší zapojení občanské spol.)
- Lepší politiky, regulace a poskytování (zlepšení přípravy právních norem EU)
- Příspěvek EU ke globálnímu vládnutí (dopad politiky EU na neelejské země)
- Proměny politik a institucí (jak se mají instituce chovat, aby dosáhli cílů BK)
- uvádí pět základních principů pro dobré vládnutí - otevřenost, účast, odpovědnost, efektivita a soudržnost

3. Centralizace a decentralizace
- centralizace - soustřeďování funkcí do jednoho orgánu
- decentralizace - přesun kompetencí z na nižší orgány
- ve VS - proces decentralizace spojen s Reformou územní VS, kdy na kraje a obce přešla
řada kompetencí doposud vykonávána orgány SS

4. New Public managament
- pronikání manažerských prvků do VS a vpouštění soukromého kapitálu do veřejných služeb
- PPP projekty - Partnerství veřejného a soukromého projektu = za určitých stanovených
podmínek se povoluje firmám vstoupit do veřejných služeb, avšak veřejné
služby jsou podfinancovány a jsou dražší. Řešení je, že se do oblasti pustí
soukromý kapitál za přesně stanovených podmínek, tím dojde ke zlepšení
služeb a snížení jejich nákladnosti

5. Evropská charta místní samosprávy
- základní evropský standart práva na místní samosprávu
- ČR členem
- státy mohou při ratifikaci ustanovit, na které zásady charty se omezí nebo které vynechá
- nutnost zákonného a ústavního zakotvení místní samosprávy
- zásady týkající se rozsahu působnosti a pravomocí místní samosprávy
- požaduje samostatnost v záležitostech vytváření vlastních organizačních struktur, získávání kvalifikovaných pracovníků
- vymezuje správní dohled nad činností místní samosprávy a pravidla pro získávání fin. prostředků
- opravňuje místní samosprávu ke spolupráci tvorbě vlastních sdružení
- právo na samosprávu soudně chráněno

Klíčová slova:

samospráva

působnost obcí

veřejná správa

organizační jednota

dělba moci

centralizace

státní správaObsah:
 • 1. Americká škola Public administration school
  2. Bílá kniha o evropském vládnutí
  3. Centralizace a decentralizace
  4. New Public managament
  5. Evropská charta místní samosprávy
  6. Evropská charta regionální samosprávy
  7. Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími
  8. Financování územní VS
  9. Historický vývoj VS v českých zemích
  10. Kontrolní mechanismy ve VS
  11. Materiální a formální funkce státu
  12. Max Weber a jeho koncept byrokracie
  13. Mezinárodní spolupráce ČR v otázkách VS
  14. Modernizace ústřední státní správy v ČR
  15. Občanství obce, práva občana obce
  16. Orgány kraje
  17. Orgány obce
  18. Pojem VS a její členění
  19. Pojem veřejnoprávní korporace
  20. Postavení zaměstnanců územních samosprávních celků
  21. Působnost krajů v ČR
  22. Působnost obcí v ČR
  23. Reforma územní veřejné správy v ČR
  24. Regiony soudržnosti
  25. Státní služba
  26. Statutární města
  27. Úřad jako organizační jednotka
  28. Veřejná správa a dělba moci
  29. Veřejná správa středověkých evropských států
  30. Veřejná správa v habsburské monarchii
  31. Veřejná správa ve starověkém Řecku a Římě
  32. Zákon o podpoře regionálního rozvoje
  33. Změny ve veřejné správě na počátku novověku
  34. Zvýšení kvality fungování veřejné správy v ČR
  35. Transformace VS po roce 1989
  36. E-government
  37. Občanská společnost a VS
  38. Koordinační mechanismy ve VS