Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Vypracované otázky na Management a marketing

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
4318
Poslední úprava
20.10.2014
Zobrazeno
748 x
Autor:
kralova.lucie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vysvětlete pojem management
Management podniku - je proces plánování, organizování, komunikování, motivování a kontroly, s účelem stanovit a dosáhnout cíle podniku při použití všech jeho zdrojů.
- je proces systematického vykonávání manažerských funkcí a efektivního využívání zdrojů podniku ke stanovování a následnému plnění cílů.
V současné době neexistuje jednotná definice managementu. Patří mezi společenské vědy. Management chápeme jako skupinu lidí, kteří řídí podnik. Pod pojmem management se rozumí jednotlivé řídící funkce (personální, organizační, hospodářské). Pod pojmem management patří soubor poznatků z praxe, které jsou zpracovány jako návod na určité jednání. Čerpá z vědních disciplín, např. ekonomie, sociologie, psychologie. Asi 20% - 30% poznatků čerpá management z vědy a zbytek managementu tvoří vlastní subjektivní umění manažera.

Klíčová slova:

management

Porter

analýza

konkurence

podnikatelé

manažér

konflikty

seberealizaceObsah:
 • 1. Vysvětlete pojem management
  2. Vyjmenujte základní vývojové etapy managementu a stručně je charakterizujte.
  3. Jaké jsou základní manažerské funkce? Která z těchto funkcí souvisí s pojmem řízení lidských zdrojů a co je její náplní? V čem spočívá teorie X a Y?
  4. Popište postup plánovacího procesu. Jaké typy plánování rozlišujeme z časového hlediska? Co je obsahem komplexního jednotného plánu podniku?
  5. Jakými ukazateli lze charakterizovat tržní prostředí?
  ...
  ...
  ...
  28. Co se rozumí profesní kariérou? Vymezte možné fáze rozvoje a postupu manažera.
  29. Jakých makroekonomických vztahů se týkají principy podnikatelské etiky?
  30. Vymezte základní formy komunikace uvnitř podniku. Jakými směry může probíhat komunikace prostřednictvím formální vztahů?
  31. Interpersonální role manažera
  32. Konflikty, jaké znáš a jejich možné řešení
  33.Schéma motivačního procesu