Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce - Základy ekonomických teorií

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
47 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
7217
Poslední úprava
07.01.2016
Zobrazeno
1 871 x
Autor:
lucie.kvasnickova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Přehledně zpracované otázky od Ing. Staré. Obor ÚTSS
...
...
...

1) Čím se zabývá ekonomie?
• Ekonomie se zabývá vztahy mezi ekonomickými subjekty.
• Dělí se na makroekonomií a mikroekonomií

2) Jaký je rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou?
• Ekonomie - zkoumá vztahy mezi ekonomickými subjekty
• Ekonomika - samostatná ekonomická činnost subjektu a jeho hospodaření

3) V čem se liší mikroekonomie a makroekonomie?
• Mikroekonomie
o chování jednotlivých subjektů, jejich vztahy, potřeby..
o zabývá se - rovnováha na trhu, reakce nabídky a poptávky
o problém- najít optimální množství vyráběného produktu pro max. zisk
• Makroekonomie
o ekonomika jako celek, popisuje příčiny narušování rovnováhy na trhu
o zabývá se - nezaměstnanost, cenová hladina, mezinárodní obchod
o zkoumá obecné souvislosti na úrovni celého národního hospodářství

Klíčová slova:

ekonomie

otázky

zkouška

mikroekonomie

makroekonomie

statky

elasticita

nabídkaObsah:
 • 1) Čím se zabývá ekonomie?
  2) Jaký je rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou?
  3) V čem se liší mikroekonomie a makroekonomie?
  4) Kam až sahají počátky ekonomie?
  5) Jmenujte základní ekonomické subjekty. Čím se jednotlivé skupiny vyznačují?
  6) Jaký je rozdíl mezi uzavřenou a otevřenou ekonomikou?
  7) Charakterizujte základní typy ekonomického systému. Který se dá považovat za nejrozšířenější?
  8) Definujte pojem statek. Čím se vyznačuje statek normální, luxusní, inferiorní a nezbytný?
  9) O jaké statky se jedná v případě, že je jejich vztah substituční, komplementární a indiferentní?
  10) Vysvětlete pojem trh.
  ...
  ...
  ...
  112) Která banka je v ČR centrální? Kde sídlí, kdo je jejím guvernérem a jaké zastává funkce?
  113) Co vyjadřuje nabídka a poptávka po penězích?
  114) Kdo provádí monetární politiku, prostřednictvím jakých nástrojů?
  115) Co je účelem expanzivní x restriktivní politiky?
  116) Příklady nepřímých a přímých nástrojů monetární politiky, jak jejich použití ovlivní množství peněz v ekonomice?
  117) Jaké jsou typy inflace - podle tempa růst cenové hladiny, očekávání subjektů, příčin vzniku?
  118) Co zachycuje Phillipsova křivka?
  119) Jaké jsou fáze hospodářského cyklu? Stručně charakterizujte jejich typický průběh.
  120) Jaké je základní členění hospodářských cyklů z hlediska délky jejich trvání?
  121) Co vyjadřuje míra inflace?

Zdroje:
 • Skripta Ing. Stará - Základy ekonomických teorií