Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 653   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Teorie a metody sociální práce

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
21 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
8675
Poslední úprava
12.09.2016
Zobrazeno
1 754 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Na základě kazuistiky vypracované z poznatků z vaší praxe doložte znalosti Case worku - individuální případové práce.

Vypracovala : Barbora Šnajdrová, 3.av

Kazuistika :

Milan, narozen 10.8. 1988, žijící v Brně. Jeho diagnozou je schizofrenie v kombinaci s lehkou formou epilepsie. Žije u matky. Minulý rok strávil v psychistrické léčebně. Klient je stydlivý, straní se ostatních. Má problém s navazování vztahů v okolí nebo si zajít do obchodu, někoho cizího požádat o pomoc. Zvyknul si jen na přítomnost matky. Z lékařské zprávy vyplývá, že je třeba s Milanem procvičovat jemnou i hrubou motoriku. Jeho duševní stav je vyrovnaný, netrpí atakami, bere pravidelně léky. Nesmí však přijít do styku se stresovými situacemi, v těchto chvílích se u něj objevuje epilepsie. Milan se chce vrátit do normálního života, komunikovat, pracovat.

ETAPY PŘÍPADOVÉ PRÁCE :

1)sociální studie(sociální evidence) :

Sociální studie znamená : sociální pracovník se seznamuje s klientem a jeho (případem) problémem- rozhodnutí zda mohu jako SP pomoci či klient musí k jinému odborníkovi

o Matka svého syna seznámila díky internetu se Sdružením Práh. Milan se tedy rozhodl, že by rád organizaci viděl. Zavolal tedy na číslo, uvedené na internetových stránkách. Metoda prvního kontaktu je „come in“- klient vyhledá SP sám .
o *druhá metoda, která se využívá v CW : „reaching out“- případ oznámí třetí osoba, klient je přeposlán odjinud atd.

Klíčová slova:

sociální práce

kazuistika

dobrovolníctvo

feminizmus

psychodynamikaObsah:
 • 1. Na základě kazuistiky vypracované z poznatků z vaší praxe doložte znalosti Case worku - individuální případové práce.
  2. Vymezte komunitní sociální práci, popište její specifika a na základě konkrétní komunity pohovořte o tom, jak se dá dospět k formulování „dobrého problému“, který se dá řešit komunitním přístupem. Nastiňte řešení tohoto problému.
  3. Prostřednictvím konkrétní skupiny jmenujte některé techniky, které se uplatňují při sociální práci se skupinou, a zamyslete se, jaké typy problémů a klientů jsou vhodné pro skupinovou práci a jaké nikoli.
  4. Přípravná fáze
  5. Na příkladu kazuistiky práce s rodinou zmapujte užité techniky a intervence sociální práce. Pohovořte o specificích práce s rodinou (v čem se liší od individuální případové práce)
  6. Pohovořte o současné supervizi v ČR. Nastiňte její legislativní rámec a výhledy. Pohovořte o svých zkušenostech se supervizí (z praxe, ze školního prostředí, z oblasti dobrovolnictví apod.) z pohledu dobré a špatné praxe.
  7. Aplikujte koncept sociálního fungování a životní situace na konkrétním příkladu z vaší praxe
  8. Věnujte se eticky problematickým situacím v sociální práci z hlediska Etického kodexu sociálních pracovníků ČR. Přibližte je na příkladech z vaší praxe.
  9. Osobnosti soc. práce
  10. Charakterizujte soudobé trendy sociální práce (pracujte s poslední dekádou 2006-2016).
  11. Aplikujte malá paradigmata sociální práce (viz Payne) na soudobou českou sociální práci. V jakých činnostech sociálních pracovníků v konkrétních organizacích můžeme najít zastoupení těchto paradigmat?
  12. Na základě kazuistiky sociální práce s rodinou aplikujte znalosti vámi vybraných teorií, které ovlivňují moderní sociální práci s rodinou.
  13. Na základě dlouhodobého případu z oblasti sociální práce vymezte, které techniky byly použity, techniky zařaďte do teorií a metod sociální práce. Zdůvodněte jejich užití.
  14. Dle libovolných autorů vymezte sociální práci, definice mezi sebou porovnejte (co je cílem, posláním, obsahem atd.). S jakými dalšími vědními obory souvisí a v čem?
  15. Zvolte cílovou skupinu, které se věnuje terénní sociální práci, a hovořte o činnostech terénního sociálního pracovníka, které bude aplikovat v rámci sociální práce s touto skupinou. Pojmenujte etická dilemata či problémy v této oblasti.
  16. Na konkrétních příkladech z Vaší praxe, která se týkala práce s klienty, kteří se ocitli v opresi (zdravotní znevýhodnění, sociálně znevýhodnění, migranti, menšiny apod.), uplatněte základní myšlenky a postupy AOP včetně aplikace 3 imperativů. Popište instituce sociální práce, které byste využily v uvedených příkladech.
  17. Uveďte rozdělení teorií v sociální práci dle vámi vybraného autora a dále rozdělte teorie podle dalších příbuzných charakteristik (práce s mocí, časový rámec apod.), pohovořte, jak z nich vybírat a jak je aplikovat v praxi. Který z přístupů je Vám blízký a proč.
  18. TEORIE A METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE
  20. Které teorie a perspektivy v sociální práci využívají teorii rolí? Teorií rolí uplatněte na konkrétní kazuistice z Vaší praxe.
  21. Zamyslete se, jak jsou psychodynamické perspektivy využitelné v současné sociální práci - uvádějte příklady z Vaší praxe.
  22. Pomocí jedné kazuistiky klienta sociální práce porovnejte KBT a terapii realitou, vymezte role sociálního pracovníka, cílové skupiny, techniky a specifika. Hledejte podobnosti a rozdíly.
  23. Na základě kazuistiky z Vaší praxe uplatněte myšlenky feministických perspektiv v sociální práci