Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce z předmětu Ekonomika veřejného sektoru

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
8167
Poslední úprava
06.06.2016
Zobrazeno
531 x
Autor:
dana.lapackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Postavení veřejného sektoru v národním hospodářství. Zdůvodnění existence veřejného sektoru v tržní ekonomice z hlediska ekonomického a z hlediska uspokojování potřeb.

Veřejný sektor - určitá část národního hospodářství (NH)

NH - součástí společnosti jako systému. Pro společnost má rozhodující význam - uspokojuje její materiální potřeby a vytváří podmínky pro uspokojování jejích nemateriálních potřeb. Je tvořeno soustavou prvků a vztahů mezi nimi.

Pro veřejný sektor je důležitá zejména oblast nemateriálních služeb - veřejná správa, armáda, policie, justice, školství, kultura, tělesná kultura, zdravotnictví, sociální služby, věda a výzkum, tvorba a distribuce informací, doprava, spoje.

Ekonomické zdůvodnění existence veřejného sektoru

Podstata tržní ekonomiky - největší část v soukromém sektoru. Soukromý sektor fungující na bázi soukromého podnikání má své přednosti:
statek se vyrábí, pokud splňuje požadavky trhu (zaplatit více než jsou náklady) - existuje poptávka , trh zabezpečuje uspokojování potřeb
efektivnost výroby je zajištěna konkurencí - pokud je firma neefektivní, konec firmy a výrobní faktory se přelévají jinam, trh zabezpečuje optimální alokaci a využití zdrojů

Existence veřejného sektoru z hlediska uspokojování potřeb

Potřeba - z ekonomického hlediska je definována jako pociťovaný nedostatek. Je uspokojována spotřebou statků.
Spotřeba statků - je jednou z fází reprodukčního cyklu (výroba, rozdělování, spotřeba), je podmínkou reprodukce, je smyslem a předpokladem fungování NH, resp. společnosti jako celku. Přitom fungování NH vytváří předpoklady pro uspokojování potřeb co do kvantity i kvality a tím má nezastupitelný význam pro život lidí jako jednotlivců i celé společnosti.

Klíčová slova:

národní hospodářství

státní rozpočet

veřejný sektor

územní rozpočet

sociální politikaObsah:
 • 1. Postavení veřejného sektoru v národním hospodářství. Zdůvodnění existence veřejného sektoru v tržní ekonomice z hlediska ekonomického a z hlediska uspokojování potřeb.
  2. Struktura a rozsah veřejného sektoru
  3. Funkce veřejného sektoru (alokační, distribuční, stabilizační, regulační, stimulační, kontrolní)
  4. Veřejná volba jako nástroj rozhodování ve veřejném sektoru - podstata, formy veřejné volby, základní postupy a problémy veřejné volby.
  5. Veřejné statky - charakteristika, klasifikace veřejných statků, podmínky efektivní nabídky veřejných statků, nástroje přidělování veřejných statků, problém jednotné spotřeby.
  6. Čistě veřejné statky, částečně veřejné statky, veřejně poskytované soukromé statky
  7. Veřejné výdaje - financování dělitelných a nedělitelných veřejných projektů, problémy hodnocení efektivnosti veřejných výdajů, příčiny růstu veřejných výdajů
  8. Důvody reformy veřejných financí ČR a její hlavní směry a oblasti. Hlavní opatření na příjmové a výdajové straně.
  9. Státní rozpočet - vymezení pojmu, rozpočtové zásady, funkce státního rozpočtu
  10. Příjmy a výdaje státního rozpočtu. Příčiny růstu veřejných výdajů. Faktory ovlivňující příjmy SR.
  11. Vztah příjmů a výdajů státního rozpočtu, přístupy k otázce vyrovnanosti státního rozpočtu, možnosti řešení deficitu státního rozpočtu.
  12. Státní dluh - příčiny, posuzování velikosti, dopady státního dluhu na ekonomiku země, řízení státního dluhu.
  13. Rozpočtová soustava. Rozpočtový proces (sestavení návrhu, projednání a schválení, možnosti změny rozpočtu, realizace rozpočtu, kontrola).
  14. Místní finance. Zásady fiskálního federalismu. Rozpočty měst a obcí. Struktura jejich příjmů a výdajů.
  15. Daňové příjmy územních rozpočtů (zásady zdaňování, kategorie příjmů, daně a poplatky plynoucí do municipálních rozpočtů).
  16. Nenávratné příjmy územních rozpočtů (zásady zdaňování, kategorie příjmů, daně a poplatky plynoucí do municipálních rozpočtů).
  17. Návratné příjmy územních rozpočtů (úvěr, komunální dluhopis, směnka - charakteristika, použití).
  18. Výdaje a daně jako nástroj stabilizační politiky
  19. Základy daňové teorie. Daňové principy. Princip spravedlnosti ve zdanění. Efektivnost zdanění. Daňové břemeno a mrtvá ztráta. Daňová distorze.
  20. Sociální politika. Sociální zabezpečení obyvatelstva ČR.