Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
0 nových

Vypracované otázky ke zkoušce - Obecná ekonomie - Mikroekonomie

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
7179
Poslední úprava
21.12.2015
Zobrazeno
1 251 x
Autor:
pacha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Poptávka a její determinanty

Poptávka charakterizuje chování kupujících. Jde o vztah mezi množstvím poptávky domácnosti a tržní cenou za předpokladu, že ostatní vlivy, které na poptávku působí jsou konstantní.
Rozlišujeme několik druhů poptávek:
Individuální poptávka = (d - demand) poptávka jednoho spotřebitele po jednom statku.
Tržní poptávka = (D) poptávka všech kupujících po určitém statku nebo službě (součet všech individuálních poptávek po daném zboží nebo službě)
Agregátní poptávka = (AD) poptávka všech lidí v určitém státě po všech možných statcích

Rozhodujícím faktorem u poptávky je cena a výše důchodu. Každé úrovni ceny odpovídá určité množství poptávky. Dalo by se říct, že čím vyšší je cena, tím nižší je poptávka a čím vyšší je důchod tím je poptávka vyšší, ale neplatí to u všech druhů statků.

Rozlišujeme statky:
Inferiorní - je to méně hodnotné zboží např. ojetá auta, černobílé televizory apod. S růstem důchodu poptávka po tomto druhu zboží klesá.
Substituční - statky s podobnými vlastnostmi, jeden statek se dá nahradit druhým např. vlaková a autobusová doprava, hovězí a vepřové maso. Platí, že stoupne-li cena jednoho statku, poptávka po něm klesá a zvýší se poptávka po jeho substitutu.
Komplementární - jedná se o doplňující se zboží, např. lampa a žárovka, káva a mléko. Platí, že stoupnuli cena jednoho komplementu, sníží se poptávka po obou z nich.
Indiferentní - takové zboží, na nějž nemá vliv změna ceny jednoho statku.

Klíčová slova:

determinanty

nabídka

elasticita

konkurence

diskriminace

monopolObsah:
 • 1) Poptávka a její determinanty
  2) Nabídka a její determinanty
  3) Elasticita poptávky - Cenová
  4) Elasticita poptávky -Důchodová
  5) Elasticita poptávky - Křížová
  6) Tržní rovnováha, renta spotřebitelů a výrobců
  7) Základy teorie užitku, kardinalistická teorie, celkový užitek, mezní užitek
  8) Ordinalistická teorie užitku. Indiferentní křivky, mezní míra substituce
  9) Rozpočtové omezení, změna ceny, cenová spotřební křivka PCC
  10) Optimum (rovnováha) spotřebitele, důchodová spotřební křivka ICC
  11) Krátkodobá produkční funkce, celkový produkt, průměrný produkt, mezní produkt
  12) Výnosy z variabilního vstupu
  13) Dlouhodobá produkční funkce. Izokvanta, mezní míra technické substituce
  14) Izokvanta a izokosta. Výnosy z rozsahu.
  15) Optimalizace výroby v dlouhém období, kapitál a práce v dlouhém období
  16) Náklady v krátkém období
  17) Náklady v dlouhém období
  18) Příjmy firmy, zisk firmy
  19) Náklady implicitní a explicitní, zisk firmy
  20) Cíl firmy - základní, dílčí, tvorba zisku v KO a DO
  21) Podstata dokonalé konkurence
  22) Zisk (ztráta) v dokonalé konkurenci v krátkém období
  23) Možnosti tvorby zisku v dokonalé konkurenci v dlouhém období
  24) Řešení ztráty v dokonalé konkurenci
  25) Podstata a formy nedokonalé konkurence
  26) Podstata monopolistické konkurence
  27) Zisk (ztráta) v monopolistické konkurenci v krátkém období
  28) Možnosti tvorby zisku v monopolistické konkurenci v dlouhém období
  29) Podstata a vznik monopolu
  30) Zisk (ztráta) u monopolu v krátkém období
  31) Zisk u monopolu v dlouhém období
  32) Cenová diskriminace, monopol a monopson
  33) Podstata oligopolu
  34) Formy oligopolu
  35) Nabídka a poptávka firmy v krátkém a dlouhém období
  36) Výrobní faktory obecně
  37) Poptávka po výrobních faktorech v podmínkách dokonalé konkurence
  38) Poptávka po VF v podmínkách nedokonalé konkurence
  39) Situace - graf 1
  40) Situace - graf 2