Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Vypracované otázky - Ekonomika, marketing, management

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
9170
Poslední úprava
05.12.2016
Zobrazeno
332 x
Autor:
goldenlife
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. DEFINICE MARKETINGU

Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě:

Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož pomocí získávají lidé to, co buď potřebují, anebo po čem touží, a to na základě výroby komodit a jejich směny za komodity jiné anebo za peníze (Kotler, 1989).

Podle definice Americké marketingové asociace (AMA) představuje marketing proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout takové směny, která uspokojí požadavky jednotlivců a organizací (AMA 1988).

Pokusíme-li se charakterizovat podstatu marketingu co nejjednodušším a nejsrozumitelnějším způsobem, můžeme konstatovat, že marketing slouží ke zjišťování a uspokojování lidských potřeb prostřednictvím směny a s pomocí takových nástrojů jaké představují marketingový výzkum či marketingový mix.

Marketing se ve svém pojetí výrazně odlišuje od pouhého prodeje zboží. Zatímco prodej se snaží přimět zákazníky k nákupu toho zboží, které podnik již vyrobil, marketing usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboží, které zákazník požaduje, a to tím, že jeho potřeby a přání zjišťuje a že jim přizpůsobuje jak své produkty, tak také jejich cenu, způsob prodeje, propagaci, design, balení a další faktory.

Klíčová slova:

marketing

marketingový plán

marketingový mix

nákupní chování

cena

propagace

segmentaceObsah:
 • 1. Definice marketingu
  4. Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům
  Makromarketing a mikromarketing
  6. Zakladní marketingové strategie
  7. Marketingový plán
  9. Marketingové prostředí podniku - analýza trhu
  5. Marketingové mikroprostředí
  Marketingový mix
  8. Marketingové makroprostředí
  10. Analýza portfolia
  11. Metoda bcg
  11. Ge model
  Marketingový informační systém
  13. Nákupní chování
  14. Segmentace trhu
  Produkt
  16. Cena
  18. Propagace - marketingová komunikace
  19. Podpora prodeje
  20. Vztahy s veřejností