Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Výcuc na otázky z Teorie národního hospodářství

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
8812
Poslední úprava
03.10.2016
Zobrazeno
554 x
Autor:
katerina.loumova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Analýza poptávky a nabídky
a. vliv na poptávku: substituty, komplementy, preference, důchody, počet obyvatel
b. vliv na nabídku: výrobní náklady, očekávání do budoucna, regulace přístupu na trh
c. pružnost - změna ceny vede k odlivu poptávky/nabídky x neelasticita - změna ceny stejná nabídka/poptávka
d. důchodová elasticita produktu - nízká = pomalý růst poptávky (zemědělské produkty)
e. v krátkém období - nabídka neměnná, hlavní role poptávky; dlouhodobě - hlavní nabídka
f. sayův zákon trhu - nabídka si vytváří poptávku

2. Analýza vybrané školy ekonomického myšlení
a. Viz otázka 23

3. Bankovní systém a tvorba peněz
a. Regulace množství peněz v oběhu ČNB
b. Peněžní emise CB - nákup státních dluhopisů, CP, deviz - NE OD STÁTU
c. Přepisovány na účty KB - multiplikace
d. Nástroje měnové politiky - operace na volném trhu, diskontní půjčky, stanovení výše rezerv
e. Rezervní poměr - poměr rezerv k celkovým prostředkům KB - zbytek půjčují
f. Peněžní multiplikátor - převrácená hodnota rezervního poměru
g. Run na banky
h. KB - příjem vkladů, poskytování půjček, bezhotovostní platby, směna měn, platební/úvěrové karty, investiční/makléřské služby, bankovní záruky, úschova, finanční poradenství
i. CB - zásobuje banky oběživem, drží depozitní účty bank, poskytuje bankám půjčky, umožňuje mezibankovní styk
i. účty vládních institucí, státní rozpočet, devizové rezervy; dohlíží na KB

4. Burzovní obchody a spekulace
a. Sekundární kapitálový trh - CP, které už byly prodány
b. Ocenění podniku
c. Subjekty kapitálového trhu: Orgán dohledu nad finančním trhem, burza CP, organizátor mimoburzovního trhu, centrální depozitář CP, obchodník s CP, makléř, investiční společnost, investiční fond, tiskárna CP
d. Instituce kapitálového trhu - spojené s trhy CP/plnící úlohu finančních zprostředkovatelů
e. Spekulace - býci/medvědi
f. Stádní chování investorů

5. Cyklická a přirozená nezaměstnanost
a. Plná zaměstnanost = přirozená nezaměstnanost - frikční + strukturální
i. Odpovídá potenciálnímu produktu
ii. 4-5%
b. Cyklická nezaměstnanost - vývoj hospodářského cyklu
i. Recese
ii. Okunův zákon - pomalý růst/pokles HDP vede k nárůstu nezaměstnanosti
iii. Dočasná

Klíčová slova:

poptávka

nabídka

burzovní obchody

efektivnost

globalizace

fiskální politika

měnová politika

mezinárodní obchodObsah:
 • 1. Analýza poptávky a nabídky
  2. Analýza vybrané školy ekonomického myšlení
  3. Bankovní systém a tvorba peněz
  4. Burzovní obchody a spekulace
  5. Cyklická a přirozená nezaměstnanost
  6. Daně a jejich ekonomické vlastnosti
  7. Dokonalá a nedokonalá konkurence na nabídkové straně trhu
  8. Efekt zvláštních zájmů, ekonomie lobbingu a korupce
  9. Efektivita tržní rovnováhy
  10. Ekonomická efektivnost
  11. Ekonomická globalizace
  12. Ekonomická regulace
  13. Ekonomická teorie veřejné volby
  14. Ekonomické aspekty správy korporací
  15. Ekonomický a účetní zisk, normální zisk a ekonomická renta
  16. Externality a jejich řešení
  17. Financování a finanční analýza firmy
  18. Finanční aktiva a jejich vlastnosti
  19. Finanční, úvěrové a měnové krize, jejich příčiny a důsledky
  20. Firma a její cíle
  21. Fiskální politika, její cíle a nástroje
  22. Fyzický a finanční kapitál
  23. Hlavní směry ekonomického myšlení minulosti a současnosti
  24. Hospodářsko-politické souvislosti devizových režimů
  25. Hospodářský cyklus a jeho fáze
  26. Individuální a tržní nabídka práce
  27. Individuální a tržní poptávka po práci
  28. Inflace, deflace, jejich příčiny a důsledky
  29. Institucionální předpoklady tržního systému
  30. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam
  31. Investiční nástroje na trhu s cennými papíry
  32. Kapitálový trh a jeho instituce
  33. Konkurenční politika a řešení přirozených monopolů
  34. Makroekonomická regulace, její cíle a nástroje
  35. Měnová politika
  36. Metody národohospodářské teorie
  37. Mezinárodní ekonomická integrace
  38. Mezinárodní finanční a devizové vztahy
  39. Mezinárodní obchod
  40. Mikroekonomická regulace
  41. Nabídka peněz a peněžní trh
  42. Nabídka, poptávka a tržní rovnováha na trhu kapitálu
  43. Náklady a nákladové křivky firmy
  44. Národohospodářský koloběh
  45. Nedokonalá konkurence na poptávkové straně trhu
  46. Optimální objem firemní výroby
  47. Peníze a jejich formy
  48. Platební a obchodní bilance
  49. Poptávka firmy po výrobních faktorech
  50. Poptávka po penězích a peněžní trh
  51. Politika nabídkové strany trhu
  52. Pracovní síla, zaměstnanost a nezaměstnanost
  53. Pravidla a metody racionálního rozhodování
  54. Proticyklická politika a její nástroje
  55. Předmět a základní pojmy národohospodářské teorie
  56. Příčiny hospodářských cyklů
  57. Racionální rozhodování a vlastní zájem
  58. Role ekonomických subjektů
  59. Rozdělení a přerozdělení mezd a příjmů a jeho ukazatele
  60. Rozvaha (bilance) a výsledovka firmy a jejich význam
  61. Růstová politika
  62. Selhání vlády a jeho příčiny
  63. Struktura trhu a tržní síla
  64. Subjekty finančního trhu
  65. Trh jako nástroj směny a alokace
  66. Trh práce a určení výše mezd
  67. Tržní ceny ve smíšené ekonomice
  68. Tržní nabídka a její vlastnosti
  69. Tržní poptávka a její vlastnosti
  70. Tržní rovnováha a její vlastnosti
  71. Typy firem a jejich ekonomické vlastnosti
  72. Typy hospodářských systémů
  73. Veřejná produkce statků
  74. Veřejné a veřejně poskytované statky
  75. Veřejné finance a státní rozpočet
  76. Veřejný sektor ekonomiky, jeho funkce a rozsah
  77. Výkon ekonomiky a jeho ukazatele
  78. Výrobní faktory, jejich funkce a cena
  79. Vymezení a zdroje hospodářského růstu
  80. Základní principy marketingového rozhodování firmy