Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Testové otázky a odpovědi na Sociologii

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
7 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
11290
Poslední úprava
18.12.2017
Zobrazeno
1 922 x
Autor:
pandoras.box
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. A.Comte definuje předmět sociologie jako:
a) rozvoj psychických a fyzických dispozic člověka
b) interindividuální interakci lidí ve společnosti
c) utváření rozumu a psychiky individua pod vlivem společenského života
d) poznávání osobnosti člověka pod vlivem účinků vědy

2. Které z uvedených institucí považoval A.Comte za základní?
a) manželství e) sociální skupina
b) průmyslové f) stát
c) náboženství g) armáda
d) rodina h) škola

3. Mezi druhy ideálních typů M.Webera patří:
a) antropologický ideální typ d) generační ideální typ
b) genetický ideální typ e) čistý ideální typ
c) existenční ideální typ f) radikální ideální typ

4. Které z uvedených druhů sebevražd vymezil E.Durkheim?
a) archaickou e) egoistickou
b) anomickou f) formální
c) kolektivní g) neformální
d) fatalistickou h) altruistickou

5. Sociologie definuje společnost jako:
a) dynamicky se rozvíjející skupinu lidí, organizaci, která žije na společném území
b) složitý, dynamický, pravděpodobnostní, historicky podmíněný a neustále se rozvíjející systém lidí, vztahů mezi nimi, ze spojení a znaků, které ho odlišují od jiných systému živé i neživé přírody
c) dynamický a pravděpodobnostní systém, který je složen z osobností a sociálních skupin, které soutěží o moc ve společnosti, co je odlišuje od přirody
d) složitý systém strukturních prvků, projevujících se v psychických vlastnostech, stavech a procesech

Klíčová slova:

instituce

sociologie

sebevražda

sociální status

společensko-ekonomická formace

sociální činnostObsah:
 • 1. A.Comte definuje předmět sociologie jako:
  2. Které z uvedených institucí považoval A.Comte za základní?
  3. Mezi druhy ideálních typů M.Webera patří:
  4. Které z uvedených druhů sebevražd vymezil E.Durkheim?
  5. Sociologie definuje společnost jako:
  ...
  ...
  ...
  16. Základními příčinami sociálních deviací z objektivního hlediska jsou:
  17. Sociální organizace je charakterizována jako:
  18. Které jsou základní typy sociální interakce?
  19. Sociální status je definován jako:
  20. Mezi základní normativní systémy patří:

  Varianta B
  1. Jaké typy společenského pokroku vymezil A.Comte?
  2. E. Durkheim vymezil sociální fakty jako:
  3. K.Marx vymezil základní typy společensko-ekonomických formací:
  4. Co je předmětem zkoumání sociologie?
  5. Mezi hlaví znaky společnosti z uvedených patří:
  ...
  ...
  ...
  16 Sociální mobilita představuje:
  17. Mezi základní druhy sociální kontroly patří:
  18. Sociální struktura společnosti představuje
  19. K hlavním efektům sociální činnosti patří
  20. Struktura sociologie podle úrovně obecnosti je tvořena:
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše