Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 660   projektů
0 nových

Teorie a didaktika sportovních a pohybových her

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
11 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3734
Poslední úprava
23.06.2014
Zobrazeno
2 796 x
Autor:
redsun
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Pohybová hra
- jsou to všechny hry, kde je nutný pohyb k plnění herního úkolu (např. volejbal, honička, …)
- je to současná soutěživá aktivita dvou soupeřících stran, která probíhá v neustále a nestandardně měnících se podmínkách, v neustále se pozměňujících vztazích
- členění:
1. velké = sportovní hry - mají mezinárodně (národně) platná pravidla, řízené jsou mezinárodní (národní, celostátní) federací
2. drobné = malé - nejsou institucionálně řízeny, je to dějem motivovaná pohybová činnost, která se rozvíjí podle pravidel a přináší emoční vzrušení, liší se obsahem a pravidly (obojí dvojí je jednoduché)
- nejsou mezi nimi ostré hranice (např. vybíjená - když se hraje ve škole, každá škola má svoje pravidla - životy kapitána, první vybití,…; ale když se uspořádá celostátní soutěž, někdo určí pravidla naprosto přesná)

Sportovní hra
- sportovní hra je současná, soutěživá a svojí specifikou emocionálně zábavná činnost dvou soupeřících kolektivů nebo jednotlivců, kteří chtějí prokázat svou převahu nad soupeřem lepším ovládnutím společného předmětu a získání většího počtu bodů, branek, …
- to se děje za neustále se měnících podmínek herní situace, vyžadující obvykle okamžitou reakci
- základní charakteristika:
soutěživost - sportovní boj o konečné vítězství  emocionálnost pro hráče i diváky
současnost - soupeři musí být na hřišti současně, musí být vždy dva
kolektivnost - dána možností spolupráce, snahou je získat v průběhu utkání více bodů, které určí vítěze
proměnlivost situace - dána pohyblivostí společného náčiní, pohybem hráčů; nutnost okamžité reakce  předpoklad včasného zásahu do hry
pravidla - nezbytná podmínka pro SH, platné mezinárodně nebo celostátně, schvaluje je mezinárodní či národní federace a pečuje o dané SH
- základní formou realizace SH je utkání, jehož výsledek je rozhodujícím měřítkem výkonu družstev ve SH
- souhrn uskutečněného jednání hráčů určeného pravidly SH tvoří obsah utkání = jednání hráčů určeného pravidly
- každé utkání je charakterizováno dějem, který představuje nepřetržitost herního cíle a herních úkolů různé úrovně
- konečným cílem družstva v utkání je zvítězit tím, že dosáhne většího počtu bodů než soupeř; body se získávají za úspěšné plnění dílčích herních úkolů, které jsou podle typu SH různě formulovány
- vnější podmínky hry mají být pokud možno stejné (slunce, vítr, osvětlení,…), shodnost vnitřních podmínek hry zajišťují pravidla a nestanné rozhodování

Typy sportovních her
Sportovní hry brankové
- utkání je limitováno časem, v němž je nutno pro vítězství dosáhnout většího počtu bodů než soupeř dopravením míče vícekrát do branky soupeře (volejbal, basket,…)

Sportovní hry síťové
utkání je limitované dřívějším dosažením stanoveného počtu bodů (sad, her)
družstvo, které nemá míč pod kontrolou, se míče může zmocnit, až když jej soupeř usměrní přes síť
kontrola se tedy víceméně pravidelně střídá; družstva jsou od sebe oddělena sítí (tenis, stolní tenis,…)
Sportovní hry pálkovací
- utkání je limitováno počtem vyfaulovaných hráčů
- družstvo získává body v úseku, kdy nemá míč pod kontrolou (baseball, softball,…)
Sportovní hry s odrážením míče o stěnu
- utkání je limitováno dřívějším dosažením stanoveného počtu bodů (sad)
- soupeři nejsou na hřišti odděleni a v akci se pravidelně střídají

Dělení sportovních her
- jejich počet vysoce přesahuje počet sta
I) podle hrací plochy - společná (sportovní hry invazní) x oddělená (sportovní hry neinvazní)
II) podle počtu hráčů - individuální x párové x kolektivní
III) podle způsobu pohybu - přirozený pohyb bez pomocných prostředků x pohyb ve vodě x využití sportovní výzbroje x živé dopravní prostředky x neživé dopravní prostředky
IV) dělení síťových, brankové, pálkovací - úkoly při ovládání společného předmětu x způsob získávání bodů x způsob vymezení herního utkání

Klíčová slova:

sportovní hry

herní situace

pohybové hry

hokej

fotbal

basketbal

lední hokej

volejbalObsah:
 • 1. Charakteristika sportovních her - vznik, vývoj, základní dělení, systematika
  2. Herní činnost, herní vztahy, herní situace, grafický záznam
  3. Utkání - děj utkání a jeho členění (úseky, fáze)
  4. Pojetí individuálního herního výkonu
  5. Pojetí týmového herního výkonu
  6. Konstrukce a popis učebního cíle ve sportovních hrách
  7. Rozbor osnov sportovních her (basketbal, fotbal, házená, volejbal, lední hokej)
  8. Organizační formy práce ve sportovních hrách
  9. Sociálně interakční a metodicko-organizační formy ve sportovních hrách
  10. Diagnostická činnost učitele a diagnostická technika ve sportovních hrách (evidované pozorování, posuzování, testování)
  11. Soutěže ve sportovních hrách (řízení, rozpis, soutěžní systémy)
  12. Pohybové hry ve školní tělesné výchově a ve sportovní praxi
  13. Rozhodování ve sportovních hrách, základní pravidla her
  14. Méně známě pohybové a sportovní hry (popis, základní pravidla)
  15. HČJ v basketbalu a jejich nácvik
  16. HČJ ve fotbalu a jejich nácvik
  17. HČJ v házené a jejich nácvik
  18. HČJ ve volejbalu a jejich nácvik
  19. HČJ v ledním hokeji a jejich nácvik
  20. HK v basketbalu a jejich nácvik
  21. HK ve fotbalu a jejich nácvik
  22. HK v házené a jejich nácvik
  23. HK ve volejbalu a jejich nácvik
  24. HK v ledním hokeji a jejich nácvik
  25. HS V basketbalu a jejich nácvik
  26. HS ve fotbalu a jejich nácvik
  27. HS v házené a jejich nácvik
  28. HS ve volejbalu a jejich nácvik
  29. HS v ledním hokeji a jejich nácvik