Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 619   projektů
0 nových

Stručně vypracované otázky na předmět Základy podnikové ekonomiky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
12921
Poslední úprava
05.11.2018
Zobrazeno
71 x
Autor:
winnetou
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Základní ekonomické pojmy
ekonomická vzácnost: omezenost zdrojů (půda…) a užitečnost.
= ekonomické statky (nutno vyrábět) X volný statek - užitečný, ale neomezeně dostupný (vzduch)
výrobní faktory
primární: práce - lidská, uvědomělá činnost, kterou lze aktivně ovlivnit vybaveností kvalitními nástroji a růstem kvalifikace
půda (přírodní zdroje) - záleží u ní na poloze (stavby), úrodnosti (zemědělství)
sekundární: kapitál - statky dlouhodobé (stroje, budovy), krátkodobé (peníze) - meziprodukt,
(technologie - zvláštní forma kapitálu, nehmotná)
Podstata trhu: Trh je instituce, jejímž prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby určili cenu zboží a množství, jenž se nakoupí a prodá.

Klíčová slova:

výkonnost ekonomiky

makroekonomická rovnováha

trh kapitálu

měnová politika

výrobní faktoryObsah:
 • 1) Základní ekonomické pojmy
  2) Elementy trhu, nabídka, poptávka a faktory které je ovlivňují
  3) formování rovnováhy na trhu, cenová elasticita, konkurence
  4) měření výkonosti ekonomiky, HDP, HNP - s čeho se skládají
  5) problematika mezinárodního srovnávání makroekonomických ukazatelů
  6) makroekonomická rovnováha, agregátní nabídka a poptávka
  7) Spotřeba a úspory- klasický a keynesiánský problém ( investice, úspory, celkové problémy)
  8) Ekonomický růst a hospodářské cykly
  9) Spotřeba, investice, úspory
  10) inflace a její druhy Inflace (podstata, typy)
  11) Trh peněz, agregáty, poptávka po penězích
  12) Trh kapitálu
  13) Mezi národní trh peněz, kurzy, paryta
  14) Hospodářská politika a její cíle hospodářská politika
  15) Nástroje hospodářské politiky
  16) Účinnost hospodářské politiky HP
  17) Mezinárodní měnová politika
  18) Trh výrobků a služeb - indeferenční analýza (užitečnost, užitek)
  19) Trh výrobků a služeb - teorie firmy a podniku (základní pojmy a vztahy)
  20) Trh výrobních faktorů