Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Souborná zkouška - Podnik a podnikání + Malé a střední podnikání

«»
Přípona
.pdf
Typ
vypracované otázky
Stažené
11 x
Velikost
1,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3903
Poslední úprava
04.08.2014
Zobrazeno
1 102 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Definice:
Podnikání je charakteristický přístup k realizaci businessu. Znakem je jeho hlavní cíl -
uspokojování potřeb jiných lidí. To se děje tak, že podnikatel vkládá do jeho realizace své
vlastní zdroje, přebírá odpovědnost a riziko a pozitivní výsledky sklízí jako poslední.

Obsah pojmu:
Business= obchod, služba, podnik, podnikání, povinnost, prodejna, úkol
Základní charakteristika;
Podstatou je vyvíjet, propagovat a distribuovat výrobky a služby tak, aby byly uspokojeny
potřeby zákazníků.
Hnacím motorem businessu je přivlastňování -individuální (na vlastní zodpovědnost získat
potřebné zdroje) kolektivní (zajištění potřebných
zdrojů jinými)
Význam podnikání pro ekonomicky rozvoj:
Ekonomicky rozvoj je podmíněn využíváním výrobních faktorů:
práce
- půda
- kapitál
Další faktory:
- znalosti a IT
- „mravní kapitál" regionu - vnímání regionu obyvateli
Ekonomiky založené na podnikavosti, inovaci, aktivitě malých a středních podniků přinášejí
úspěch. Malé podniky lze považovat za hlavní hybné síly inovace, zaměstnanosti i sociální a
lokální integraci (sjednocení) v Evropě.
Green páper enterpreneurship - tento dokument slouží jako výzva ke zvýšení zájmu o
podnikání
Trendy ekonomického rozvoje:
Industriální ekonomika (zdroje - levná pracovní síla, půda, kapitál)
Znalostní ekonomika - klíčová role lidských zdrojů
Podnikavá ekonomika - ekonomika založená na podnikavosti - pozitivní vliv na ekonomiku
země (USA, J. Korea apod.)

Klíčová slova:

podnikání

business

rozvoj

podnik

nákup

prodej

výrobekObsah:
 • 1. Vymezení pojmu podnikání, historický vývoj podnikání, vývoj teorie podnikání. Typologie definic podnikání.
  2. Business - obsah pojmu, definice, základní charakteristika. Význam podnikání pro ekonomický, sociální a osobní rozvoj.
  3. Pojetí podnikání - podnikání jako proces, podnikání jako metoda, podnikání jako životní styl. Vztah podnikavosti a podnikání. Podnikavý člověk, podnikavá společnost.
  4. Profese podnikatele - specifikace pojmů role, status, pozice, prestiž.
  5. Sociální a pracovní role podnikatele, jejich náplň. Dílčí role podnikatele. Shody a rozdíly mezi tzv. „živnostníkem“ a „podnikatelem“.
  6. Úspěch v podnikání. Jeho podstata a determinanty. Teoretické přístupy k úspěchu v podnikání a jejich hodnocení. Řízení podnikatelského úspěchu.
  7. Delegování podnikatelských rolí, význam, výhody a nevýhody delegování. Bariéry delegování.
  8. Formy vlastnictví podniku a jejich charakteristiky. Výhody a nevýhody jednotlivých forem - správa a management, ručení, kapitál.
  9. Charakteristika pojmů - podnikatelská příležitost, podnikatelská výzva a jejich vztah k podnikatelskému úspěchu. Specifikace „okna podnikatelské příležitosti“. Zdroje příležitostí v podnikání. Metody tvůrčího myšlení.
  10. Rozvoj podnikání. Vývojové fáze podnikání. Stádia rozvoje podnikání a jejich charakteristiky. Životní cyklus podniku.
  11. Cíle podniku, jeho funkce, typologie podniků. Inovační podnikání.
  12. Okolí podniku, podnikatelské prostředí. Strukturalizace a popis podnikatelského prostředí. Megatrendy a trendy ve vývoji podnikatelského prostředí.
  13. Majetková a kapitálová výstavba podniku. Oceňování majetku a podniku.
  14. Náklady podniku, členění nákladů, nákladové funkce. Význam účetnictví, rozpočetnictví, kalkulace a controllingu podniku.
  15. Analýza bodu zvratu, využití analýzy. Odvození výpočtů, grafické znázornění.
  16. Podnikové procesy, podnikové činnosti, plánování. Druhy a členění plánů.
  17. Proces výroby. Výrobní činnost podniku, podstata, řízení výroby, druhy a typy výroby. Výpočet výrobní kapacity, časové fondy.
  18. Proces nákupu - základní funkce, cíle, organizace a řízení procesu nákupu, řízení zásob, logistické činnosti.
  19. Proces prodeje, prodej zboží, nástroje pro řízení odbytu, cena výrobku. Obchodní a marketingová činnost.
  20. Proces financování podniku. Finanční analýza, funkce, zdroje finanční analýzy a uživatelé výsledků finanční analýzy, základní nástroje a ukazatele.
  21. Proces personální. Postavení, cíle, funkce a úkoly útvaru řízení lidských zdrojů.
  22. Investice. Investiční činnost podniku, druhy investic. Metody hodnocení investic. Inovace. Vztah investic a inovací.
  23. Management podniku. Manažerské procesy v podnikání. Základní manažerské funkce.
  24. Ekonomické, právní a sociální aspekty při zahájení procesu podnikání.
  25. Organizace procesu podnikání. Podstata, důvod, cíl organizace. Tvorba organizační struktury. Typy organizačních struktur.
  26. Rizika procesu podnikání. Základní pojmy z oblasti rizika. Druhy rizik. Redukce rizika. Risk management - úloha, cíle.
  27. Podstata účetnictví. Rozbor základních účetních výkazů. Rozvaha, výkaz Z/Z, C-F.
  28. Restrukturalizace procesu podnikání, formy restrukturalizace. Sanace, revitalizace, transformace, restrukturalizace, reengineerig, outsourcing, atd.
  29. Sdružování a internacionalizace činností procesu podnikání. Fúze. Nadnárodní podniky. Globalizace.
  30. Rozhodování o ukončení procesu podnikání. Sanace. Formy ukončení procesu podnikání (likvidace, insolvenční zákon).