Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Regionální aspekty podnikání - vypracované otázky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
7 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
3946
Poslední úprava
11.08.2014
Zobrazeno
502 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Otázka
Podnikavost - je spojením umu a příslušné aktivity
-je tvůrčí aktivita (uplatnění umu) směřující k uspokojení reálných materiálních a nemateriálních, ale i virtuálních potřeb
Podnikatelské prostředí - působí na podnikání, podnikatele a podniky jako souhrn podstatných vlivů - externí (makro a mezoprostředí) a interní (mikroprostředí)
-je integrální součástí životního prostředí stejně tak, jak podnikání je nedílnou součástí života
MIKROPROSTŘEDÍ
Jsou to síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům. Společnosti, konkurence, veřejnost, které společně vytvářejí systém poskytování hodnot.
firma je může částečně ovlivnit
MAKROPROSTŘEDÍ
Širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí - demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické a kulturní faktory.
MEZZOPROSTŘEDÍ OBSAHUJE
Odběratelé
Dodavatelé
Konkurence
Regionální podnikatelské prostředí - je prostředí života podnikatelských subjektů v podmínkách regionu. Mezi faktory, které pro něj mají podstatný vliv, lze zařadit: přírodně ekologické podmínky, technickou a dopravní infrastrukturu, ekonomickou a podnikatelskou infrastrukturu, všeobecnou a ekonomickou infrastrukturu, pilotní firmy.
Region - je území vymezené na základě společných znaků (hospodářských, kulturních, ekologických, geografických, správních) Představuje relativně uzavřený autonomní celek. Svými specifickými funkcemi a rolemi se odlišuje od jiných regionů.
Mikroregion - představuje územně ucelenou část regionu. Zpravidla je vymezen přírodními hranicemi (hřebeny hor, povodí řek), technickými hranicemi atd. v praxi se zpravidla jedná o účelové mikroreginy, sdružení obci apod. převážně charakteru přirozených spádových území. V podmínkách ČR minimálně 10 - 15 tisíc obyvatel.

Klíčová slova:

podnikavost

region

trendy

produktivita

emancipace

průmyslové oblasti

ekonomika

formyObsah:
 • 1. Otázka
  2. Otázka Vymezte a stručně charakterizujte trendy a megatrendy v podnikání resp. ve vývoji podnikatelského prostředí
  3. Otázka
  Vymezte a stručně charakterizujte metody, metodiky a techniky pro práci s podnikatelským prostředím takto:
  - Metody rozdělte do dvou hlavních skupin
  - Ke každé ze skupin uveďte alespoň dvě metody a popište je.
  4. Otázka Vymezte a stručně charakterizujete Regionální strukturu ČR takto: Územně správní členění, klasifikace regionů, vliv regionální struktury na podnikání.
  5. Otázka Vymezte a stručně charakterizujte Regionální politiku ČR a vztah veřejného a soukromého sektoru takto: Co je to regionální politika a jaké jsou její nástroje? Jaká je úloha veřejného sektoru v rozvoji podnikání a hospodářství?
  6. Otázka Vymezte a stručně charakterizujte podnikání v EU: podmínky pro podnikání v EU. Změna podmínek pro podnikání v ČR v souvislosti se vstupem ČR do EU, Výhody a nevýhody členství pro podnikatelský sektor.
  7. Otázka Vymezte a stručně charakterizujte Světovou ekonomiku takto:
  · Etapizace vývoje světového hospodářství.
  · Průmyslové oblasti světa.
  · Aktuální stav světového hospodářství.
  8. Otázka
  Vymezte a stručně charakterizujte Regionální rozdíly v ČR takto: Podstata regionálních rozdílů, Metodika měření regionálních rozdílů, Význam sledování regionálních rozdílů
  9. Otázka
  Vymezte a stručně charakterizujte hospodářský silné, slabé a strukturálně postižené regióny v ČR a formy slaďování regionálních rozdílů s ohledem na zájmy veřejného sektoru.
  10. Otázka
  vymezte a stručně charakterizujte problematiku podpory podnikání takto: Typologie podpory podnikání, Programy podpory podnikání v ČR a v EU