Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Pracovní právo - zpracované otázky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
7 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
5187
Poslední úprava
02.03.2015
Zobrazeno
1 296 x
Autor:
techplanet
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem, předmět, systém a vztah pracovního práva k dalším odvětvím
Pracovní právo
- samostatné právní odvětví, upravující společenské vztahy související s prací
- práce = cílevědomá lidská činnost, při které vznikají určité hodnoty; výstup může být hmotný i nehmotný
- jeden ze subjektů pracovního procesu prodává svou pracovní schopnost druhého, práci koná výrobními prostředky, které jsou ve vlastnictví zaměstnavatele
- reguluje určitou výseč vztahů, kdy je práce konána (nereguluje všechny vztahy, kdy dochází k výkonu nějaké práce - např. OSVČ)
Historie:
- začalo se vyvíjet z ObčZ, resp. z ABGB, na počátku 20. stol. pronikání ochranářských opatření a státních zásahů
- zásahům přispěla Mezinárodní organizace práce (1918)
- iniciace vzniku řady mezinárodních úmluv, které byly ratifikovány a mají přednost před zákonem (čl. 10a Ústavy)
- nejproblematičtější je úmluva o zákazu dětské práce (řada zemí, které úmluvy ratifikovaly, je však nedodržuje)

Předmět pracovního práva
- úprava společenských vztahů vznikajících při námezdní práci a vztahů s nimi souvisejících (námezdní práce = zaměstnanec vykonává podle pokynů pro zaměstnavatele práci)
- úplatný společenský vztah
- chrání slabšího (zaměstnance), neboť nejde o ekonomicky vyrovnaný vztah
konkrétní regulace:
a) individuální pracovní vztahy - vztahy jejichž prostřednictvím dochází k výkonu práce za odměnu v určitých pracovních podmínkách
b) kolektivní vztahy - právem regulované vztahy, které vznikají mezi kolektivem zaměstnanců a vedením zaměstnavatele, příp. odborovou organizací a zaměstnavatelem
c) vztahy týkající se nezaměstnanosti - příprava kvalifikovaných zaměstnanců, působnost ÚP, zprostředkovávání zaměstnání, motivační prvky
d) sankční vztahy - vztahy, které chrání pracovněprávní vztahy, stanoví určité sankce, způsob a typ odpovědnosti za porušení, ohrožení, narušení hlavních pracovněprávních vztahů (např. náhrada škody, dozor nad dodržováním právních předpisů)
e) úprava právní subjektivity - zákon určuje, kdo právní subjektivitu má, nemá, jak vzniká, zaniká

Klíčová slova:

pracovní právo

odměna

mzda

plat

ochrana osobnosti

pracovní podmínkyObsah:
 • 1. Pojem, předmět, systém a vztah pracovního práva k dalším odvětvím
  2. Prameny pracovního práva
  3. Základní zásady pracovního práva
  4. Druhy, subjekty a obsah pracovněprávních vztahů
  5. Právní skutečnosti v pracovním právu
  6. Pojem, význam a vznik pracovněprávních vztahů
  7. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
  8. Zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
  9. Zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
  10. Lhůty, doby, promlčení, prekluze, počítání času, doručování.
  ...
  ...
  ...
  23. Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích.
  24. Řízení výrobního procesu. Vnitropodnikové předpisy. Pracovní řád. Mzdové předpisy.
  25. Politika zaměstnanosti. Právní vztahy v oblasti zaměstnanosti, pojem, zákonná úprava.
  26. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Péče o zaměstnance. Zvláštní pracovní podmínky.
  27. Kolektivní pracovní právo. Kolektivní vyjednávání. Kolektivní pracovní spory.
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše