Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Ochrana životního prostředí - vypracované zkouškové otázky

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
2 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
9294
Poslední úprava
27.12.2016
Zobrazeno
1 452 x
Autor:
clean.bandit
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1 - Strategie a koncepce ochrany přírody a krajiny pro regionální rozvoj

Protože je ochrana přírody a krajiny považována za veřejný zájem, musí být i nadále zachována možná účast každého občana naší republiky v rozhodovacích procesech týkajících se této problematiky.
Pro zajištění trvale udržitelného rozvoje a plnění ústavních a mezinárodních povinností při aktivní péči o životní prostředí resp. o přírodu a krajinu je nezbytné v aktualizovaném státním programu využít výsledků současného poznání i vyhodnocení účinnosti dříve přijatých opatření a s ohledem na tyto skutečnosti formulovat základní východiska, cíle a úkoly. Mezi hodnoty strategického významu náleží udržení nebo zvýšení biologické rozmanitosti, zachování základních životadárných procesů v ekosystémech a uspořádání funkčního využití území zajišťujícího ochranu přírodních i kulturních hodnot naší krajiny.

Klíčová slova:

strategie

koncepce

životní prostředí

krajina

prevence

intervence

integrace

ekonomická analýzaObsah:
 • 1 - Strategie a koncepce ochrany přírody a krajiny pro regionální rozvoj
  2. Význam a vymezení základních pojmů ekologie při formování koncepce ochrany ŽP
  3. Význam a ochrana základních složek ŽP: voda, voda v krajině, vodní režim, vodní bilance, vodní hospodářství, využití a ochrana vod
  4. Význam a ochrana základních složek ŽP: půdní fond, členění, využití, péče o půdní fond, ochrana
  5 - Význam a ochrana základních složek ŽP: ovzduší, vazby na antropogenní činnosti v krajině, ochrana ovzduší
  6 - Prevence vzniku odpadů a znečištění - Čistší produkce, EMS, EMAS, IPPC, Ekolabeling, Ekodesign
  7 - Krajina - členění, složky, činitele, metody hodnocení krajiny v regionu, ochrana přírody v regionální péči o krajinu
  9 - Zpřístupnění krajiny ve vazbě na hospodářské činnosti, turistický ruch a rekreaci v regionu
  10 - Programy, fondy a projekty v tvorbě a ochraně krajiny
  11 - Udržitelnost: nový rámec podnikatelských strategií a hybné síly ochrany ŽP v měnícím se podnikatelském prostředí
  12 - Vládní intervence v hospodářském systému, environmentální politika EU, politika ochrany ŽP v ČR
  13 - Integrace požadavků ochrany ŽP do podnikových strategií a řízení: koncepty společenské a občanské zodpovědnosti firem
  14 - Ekonomická analýza environmentální úspěšnosti podniku a hodnocení dopadů opatření ochrany ŽP na hospodaření podniku
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše