Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 632   projektů
0 nových

Medzinárodné ekonomické vzťahy (Vypracované otázky)

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
31 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
slovenský jazyk
ID projektu
1830
Poslední úprava
09.07.2010
Zobrazeno
865 x
Autor:
macanka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracovane otazky na skusku.

1. Charakterizujte reálne výmenné relácie - Terms of Trade
2. Charakterizujte a vysvetlite Hecksher-Ohlin teorému (H-O-T) -teóriu
vybavenosti výrobnými faktormi.
3. Charakterizujte a vysvetlite Leontiefov paradox
4. Charakterizujte a vysvetlite Keynesov multiplikátor zahraničného obchodu a dôchodkový vyrovnávací účinok ZO.
5. Charakterizujte vzťahy medzi zahraničným obchodom a hospodárskym rastom, obchodnou bilanciou a vývozom a dovozom podža Keynesa.
6. Charakterizujte jednotlivé tarifné prostriedky zahraničnoobchodnej
politiky
7. Charakterizujte jednotlivé netarifné prostriedky zahraničnoobchodnej politiky
8. Charakterizujte proexportnú politiku a jednotlivé prostriedky proexportnej politiky.
9. Popíšte štruktúru nositežov hospodárskej politiky USA
10. Charakterizujte ekonomickú úlohu štátu a hospodársku politiku USA
11. Charakterizujte obdobie 90. rokov v hospodárskom vývoji ekonomiky USA
12. Charakterizujte jednotlivé zložky sociálno-ekonomického systému Japonska
13. Objasnite mechanizmus organizácie a riadenia vežkých podnikov v Japonsku
14. Charakterizujte štátny intervencionizmus (jeho zložky) a jeho ekonomickú úlohu v hospodárskej politike Japonska
15. Charakterizujte ekonomický vývoj japonskej ekonomiky v 90. rokoch
16. Definujte svetové hospodárstvo, jeho zložky, prvky potrebné pre rozvoj SH a subjekty SH
17. Charakterizujte svetový obchod, jeho tendencie vývoja, faktory ovplyvňujúce svetový obchod
18. Definujte a charakterizujte komoditnú štruktúru svetového obchodu
19. Definujte a charakterizujte teritoriálnu štruktúru svetového obchodu
20. Charakterizujte služby v medzinárodných hospodárskych vzťahoch a ich základné členenie a popíšte jednotlivé zložky
21. Definujte a charakterizujte ekonomický komplex a národné hospodárstvo a rozdiely medzi nimi.
22. Charakterizujte a popíšte základné znaky ekonomického komplexu
23. Charakterizujte proces globalizácie, jej prínos pre svetové hospodárstvo, negatívne stránky, jej hlavné črty a účinky.
24. Charakterizujte a definujte medzinárodnú ekonomickú integráciu,
25. Popíšte ekonomické efekty integrácie
26. Charakterizujte jednotlivé formy ekonomickej integrácie medzi štátmi a uveďte k nim príklady

Klíčová slova:

ekonomické vzťahy

výmenné relácie

vývoj japonskej ekonomiky

ekonomická integrácia