Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 633   projektů
0 nových

Makroekonomie - vypracované testy

«»
Přípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
3938
Poslední úprava
11.08.2014
Zobrazeno
570 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Test č. 1: NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ AGREGÁTY VÝSTUPU EKONOMIKY
a) správně doplňte následující tvrzení:
1) Základním makroekonomickým agregátem výstupu ekonomiky je ………………. produkt, který představuje ………. zboží a služeb vyrobených v ekonomice za …………………….
2) Přidaná hodnota vyjadřuje hodnotu finálního produktu, který má podobu rozdílu mezi …………………… a ……………………..
3) Pokud hodnotu HDP upravíme o ……………………………., obdržíme HNP
4) Velikost HDP měříme metodou …………………., ……………….. a ………………
5) Do HDP zjišťovaného produkční metodou nezahrnujeme …………………
6) Použijeme-li důchodovou metodu výpočtu HDP, sečteme všechny ………………. , které získávají domácnosti.Takto vypočtenou veličinu nazýváme …………….. .
7) HDP počítaný výdajovou metodou můžeme vyjádřit jako součet ……………., ………………., ………………. a ……………..
8) HDP snížený o hodnotu amortizace nazýváme jako ………….. domácí produkt
9) Se snahou korigovat nedostatky HDP (tím, že například některé aktivity neprocházejí trhem) ekonomové vyvinuli národohospodářskou veličinu ……………………………………
10) HDP vyjádřený v běžných (tržních) cenách označujeme jako ……………… HDP, zatímco HDP vyjádřený ve stálých (srovnatelných) cenách jako …………………. HDP
11) Velikost nominálního produktu se mění v závislosti na změnách …………………………… a změnách …………………………………
12) Vývoz ……………..agregátní výdaje na našem trhu, a tím zvyšuje HDP, zatímco dovoz agregátní výdaje na našem trhu …………………

Klíčová slova:

agregáty

peníze

inflace

politika

menový kurs

spotřeba

investice

nezaměstnanostObsah:
 • Test č. 1: národohospodářské agregáty výstupu ekonomiky
  Test č 2: spotřeba, úspory a investice
  Téma č. 3: agregátní poptávka a agregátní nabídka. potenciální produkt a určení produktu
  Test č. 4: peníze jejich funkce a trh peněz
  Test č. 5: ekonomický rust a hospodářský cyklus
  Test č. 6a: inflace
  Test č. 6b: nezaměstnanost a její vztah s inflací
  Téma č. 7: monetární politika
  Téma č. 8: fiskální politika
  Test č. 9: mezinárodní trh peněz. měnový kurs
  Test č. 10: mezinárodní obchod, obchodní a platební bilance