Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Kontrolní otázky ke zkoušce z předmětu Mikrobiologie

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
4 x
Velikost
6,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
7731
Poslední úprava
29.03.2016
Zobrazeno
1 928 x
Autor:
mira.hejda
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Důvody zájmu o mikroorganismy
(dopad mikroorganismů na lidstvo)
- mikrobiologie jako věda má své počátky spojeny se snahou porozumět příčinám nejrůznějších infekčních onemocnění
- třebaže v současnosti jsou mnohé patogenní mikroorganismy pod kontrolou,
- Pro nemocné AIDS (acquired immune defficiency syndrome),
- pro pacienty s rakovinným onemocněním, jejichž imunitní systém je devastován následkem léčby
- nebo pro onemocnění patogeny s mnohonásobnou lékovou rezistencí
- mohou být mikroorganismy stále nejvážnější hrozbou …

Důvody zájmu o mikroorganismy
- mikrobiální onemocnění představuje stále hlavní příčinu úmrtí v mnoha rozvojových zemích
- jedná se o onemocnění, která se v rozvinutých zemích daří držet díky pokroku v medicíně pod kontrolou (malárie, tuberkulóza, cholera, spavá nemoc, úporná průjmová onemocnění …)
- Mikroorganismy jsou tedy stále vážnou hrozbou pro existenci lidstva
- Na druhé straně je nutno zdůraznit, že většina mikroorganismů není pro člověka nebezpečná …
- Ve skutečnosti je tomu právě naopak - většina mikroorganismů je pro existenci lidstva prospěšná …
- např. v oblasti lidského zdraví prosperují mnohamiliardová odvětví farmaceutického průmyslu produkující antibiotika

Mikroorganismy a zemědělství
- Náš celý zemědělský systém je v mnoha důležitých ohledech přímo závislý na aktivitě mikroorganismů
- Leguminózy (nodulující bakterie)
- Bakterie v zažívacím traktu přežvýkavců
- Klíčová role mikroorganismů v uzavírání koloběhů živin
- Kromě prospěšného vlivu, je nutno počítat i s ekonomickými dopady mikrobiálních onemocnění rostlin a živočichů

Mikroorganismy a potraviny
- Mikroorganismy mají významný vliv na celý potravinářský průmysl
- Jakmile jednou sklidí člověk úrodu, nastává okamžitý a přirozený atak mikroorganismů
- Průmysl konzervárenský, mrazírenský, sušení potravin …
- Ne všechny mikroorganismy mají škodlivý vliv, některé jsou dokonce záměrně vnášeny do potravin - využití při výrobě sýrů, jogurtů, zelí …
- Alkoholové kvašení při výrobě piva, vína, …

Klíčová slova:

mikrobiologie

bakteriofag

mikroorganismy

stromatolit

chloroplastyObsah:
 • 1. Kontrolní otázky
  1. Vliv MO na lidstvo v roce 1900 a v roce 2000
  2. Hooke, Leeuwenhoeck, Linné
  3. Pasteur
  4. Koch
  5. Mečnikov, Hansen
  6. Beijerinck
  7. Vinogradskij
  8. Fleming
  9. Neisseria meningitidis, AIDS
  10. Prusiner, Montagnier, Venter

  2. Kontrolní otázky
  1.Priony
  2.Obecná charakteristika virů
  3.Teorie vzniku virů
  4.Členění virů
  5.Bakteriofág
  6.Kvantifikace bakteriálních virů
  7.Virus chřipky
  8.Lytický a lysogenní cyklus virů
  9.Retroviry
  10.Formy virové infekce, PPV virus

  3. Kontrolní otázky
  1. Trojdoménový strom života
  2. Rozdíly mezi klasickým a molekulárně biologickým pohledem na třídění organismů
  3. Mikroorganismy a vývoj planety
  4. Obecná charakteristiky prokaryot
  5. Doména Archaea
  5.2 Archea a chemosyntéza - chybí
  6. Thermus aquaticus
  7. Doména Bacteria
  8. Velikost a tvar bakterií
  9. Bdellovibrio bacteriovorus
  10. Peptidoglykan
  11. G- bakterie
  12. G+ bakterie

  4. Kontrolní otázky
  1.CPM, monofýlie, jednotkový princip
  2.CPM stavba
  3.Úkony uskutečňované bílkovinami CPM
  4.Mesosom
  5.Cytoplasma bakterií
  6.Bakteriální ribosomy
  7.Nukleoid
  8.Inkluze, vakuoly
  9.Bakteriální sporulace

  5. Kontrolní otázky
  1.Bakteriální bičík
  2.Bakteriální fimbrie
  3.Bakteriální slizy a pouzdra
  4.Rozdělení bakterií
  5.Aktinomycety
  6.Mykoplasmy, Rickettsie
  7.Sinice - obecně
  8.Stromatolit
  9.Sinice a eutrofizace vod
  10.Eukaryotické organismy
  11.Rostlinná s živočišná buňka
  12.Cytoskelet eukaryot
  13.Buněčné jádro
  14.Chromosom
  15.Endoplasmatické retikulum
  16.Mitochondrie
  17.Chloroplasty
  18.Ostatní plastidy a vakuoly
  19.Golgiho komplex
  20.Lysosomy

  6. Kontrolní otázky
  1a Význam mikrobiálního biofilmu -chybí
  1. Vznik mikrobiálního biofilmu
  2. Mikrobiální biofilm a koroze materiálů
  3. Mikrobiální biofilm a rezistence MO
  3a Využití mikrobiálního biofilmu při odstraňování těžkých kovů z odpadních vod -chybí

  7. Kontrolní otázky
  1.Zařazení prvoků v systému
  2.Organely prvoků, pelikula
  3.Rozmnožování prvoků
  4.Pulsující vakuola u prvoků, význam
  5.Trypanosoma sp., Toxoplasma gondii
  6.Hydrogenosom
  7.Amoeba proteus
  8.Plasmodium
  9.„r“ a „K“ stratégové
  10.Fagosom, mikrostomatální a makrostomatální buňky
  11.Význam prvoků
  12.Jak na celulózu?
  13.Bachořci
  14.Prvoci v odpadních vodách
  15.Řasy, zařazení, význam

  8. Kontrolní otázky
  1.Zařazení mikromycet v systému, početnost skupin
  2.Stavba stélky, buněčná stěna mikromycet
  3.Rozmnožování u tř. Oomycetes
  4.Jiné způsoby rozmnožování mikromycet
  5.Význam mikromycet ± „pozitivní“
  6.Význam mikromycet ± „negativní“
  7.Zygomycotina
  8.Ascomycotina
  9.Basidiomycotina
  10.Deuteromycotina
  11.Kvasinky - obecná charakteristika, zařazení
  12.Kvasinky - význam
  13.Lišejníky

  9. Kontrolní otázky
  1. Cytochemie mikroorganismů
  2. Primární biogenní prvky
  3. Sekundární biogenní prvky a mikroelementy
  4. Sušina, popel, volné plyny u MO
  5. Poměr C a N u virů, baktérií, mikromycet
  6. Bílkoviny, proteosyntéza
  7. Nukleové kyseliny
  8. Sacharidy, celulóza
  9. Lipidy
  10. Bakteriochlorofyl, karotenoidy
  11. Leghemoglobin, melaniny
  12. Deinococcus radiodurans
  13. Vitamíny, vitamín B1
  14. Vitamíny B2, B12

  10. Kontrolní otázky
  1.Metabolismus
  2.Zvláštnosti metabolismu mikrobů
  3.Mikrobiální enzymy a průběh enz. reakce
  4.Dělení enzymů
  5.Fototrofy x chemotrofy, autotrofy x heterotrofy
  6.Litotrofy x organotrofy, aeroby x anaeroby
  7.Fototrofní bakterie
  8.Jak získávají MO energii?
  9.Biol. oxidace, NAD+ x NADH + H+
  10.Glykolýza
  11.Fermentace mléčná
  12.Ostatní druhy fermentace
  13.Srovnání respirace a fermentace
  14.Ana- a katab., syntéza OL (glukoneogeneze.)
  15.Růst a množení MO
  16.Fáze růstu mikrobiální populace
  17.Zřeďovací metoda stanovení MO
  19.Vztah MO k teplotě
  20.Vztah MO k pH, k osmotickému tlaku
  21.Vztah MO k vodě a hydrostatickému tlaku
  22.Vztah MO ke kyslíku

  11. Kontrolní otázky
  1.Mikrobiální společenstvo půdy
  2.Imobilizace x mineralizace
  3.Vliv MO na koloběh uhlíku
  4.Vliv člověka na koloběh uhlíku
  5.Fixace dusíku mikroorganismy
  6.Mikrobiální přeměny dusíku
  7.Vliv MO na koloběh síry
  8.Vliv MO na koloběh fosforu
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše