Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Ekonomie - vypracované otázky

«»
Přípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stažené
3 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
3912
Poslední úprava
04.08.2014
Zobrazeno
454 x
Autor:
eliskabila
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. a) Předmět ekonomické teorie a její kategorie (ekonomické statky,
ekonomická vzácnost a výrobní faktory)

Osnova odpovědi:
Ekonomie zkoumá člověka s jeho neomezeními potřebami ve světě omezených zdrojů
Pozitivní ekonomie: přijímá ekonomickou realitu, popisuje ji a hledá v ní zákonitosti fungování. Dělí se na Mikroekonomii (analyzuje chování jednotlivých eko.subjektů) a Makroekonomii (zkoumá tržní systém jako celek)
Normativní ekonomie kriticky hodnotí ekonomickou realitu.
- volné a vázané ekonomické statky:
- volné statky jsou užitečné a volně dostupné, tedy neomezené, může je kdokoli využívat (vzduch, voda),
- vázané statky jsou takové, které jsou v omezeném množství a musí se vyrábět, jsou charakteristické svou vzácností a pro jejich dosažení musí člověk vynaložit energii
- zákon ekonomické vzácnosti:díky omezeným zdrojům nelze vyrobit nekonečné množství každého statku a lidské potřeby nejsou nikdy plně uspokojeny, proto je nutné efektivně využívat vzácné zdroje, které v sobě skrývají svoji užitečnost a omezenost.
- výrobní faktory a jejich efektivnost:k přeměně přírodních zdrojů na ekonomické statky je třeba.projít procesem výroby, který využívá 3 základní výrobní faktory: práci, půdu a kapitál (někdy se uvádí 4. a to podnikatelství).
Práce - je to lidská činnost, jejím nositelem je člověk, který má své fyzické i psychické vlastnosi, proto je práce limitována kvalitou a také množstvím, kdy lidé jsou schopni a ochotni pracovat. Důchod vycházející z práce pro je mzda.
Půda - je omezený přírodní produkt. Její vlastníci vybírají pozemkovou rentu, jejíž výše je ovlivněna kvalitou půdy, zda je úrodná, či má vhodnou polohu.
Kapitál - jedná se o statky, které byly vyrobeny, aby se podílely na výrobě jiných statků (stroje, budovy). Aby kapitál přinášel důchod, čímž je zisk nebo úrok, musí být použit k podnikání. Zvláštní formou kapitálu je technologie, což je myšlenka, která nemá podobu hmotného statku, ale může znásobit účinky práce, půdy i kapitálu.
K efektivnímu využití výrobních faktorů vedou dva principy - princip minimalizace vstupů (= s min. zásobou výrobních faktorů vyrobit daný výstup) - princip maximalizace výnosů (= s danými vstupy vytvořit co největší objem výstupu) výnos výrobního faktoru = výstup/vstup (čím je vyšší, tím je efektivnější výroba)

Klíčová slova:

ekonomie

výrobní faktory

elementy

politika

výrobky

služby

trh peněz

fiskální politika

platbyObsah:
 • 1. a) Předmět ekonomické teorie a její kategorie (ekonomické statky, ekonomická vzácnost a výrobní faktory)
  b) Makroekonomický a mikroekonomický aspekt integrace
  2. a) Základní elementy trhu (poptávka, nabídka, cena, konkurence)
  b) Monetární politika (nástroje, bezprostřední a konečné cíle)
  3. a) Chování spotřebitele na trhu výrobků a služeb (užitek, rovnováha spotřebitele, zákon rovnosti mezního užitku, tržní poptávka)
  b) Mezinárodní trh peněz (devizové trhy, směnné kursy, měnový systém)
  4. a) Chování firmy a formování nabídky (náklady firmy, příjmy a zisk firmy)
  b) Trh kapitálu (nabídka, poptávka, rovnováha)
  5. a) Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu (uzavření firmy, bod zvratu, elasticita nabídky a tržní nabídka)
  b) Inflace a nezaměstnanost. Phillipsovy křivky
  ...
  ...
  ...
  20. a) Implicitní a explicitní náklady a ekonomický zisk
  b) Makroekonomické cíle a národohospodářské agregáty
  21. a) Hospodářská politika, její druhy a jejich účinnost
  b) J. M. Keynes a keynesiánská škola
  22. a) Marginalistická a rakouská škola se zaměřením na F. A. von Hayeka, J. A. Schumpetera a I. M. Kirznera
  b) Transferový výdělek a ekonomická renta
  23 a) Celkový a mezní příjem v dokonalé a nedokonalé konkurenci
  b) Makroekonomické výstupy ekonomiky (hrubý domácí a národní produkt, čistý produkt, národní důchod)
  24. a) Rozdělení důchodu, nerovnosti v důchodech a přerozdělovací procesy
  b) Makroekonomická úloha centrální banky a její nástroje
  25. a) M. Friedman a chigagská škola
  b) Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu