Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Bakalářské zkoušky - Politické teorie

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
6 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
5303
Poslední úprava
16.03.2015
Zobrazeno
1 193 x
Autor:
techplanet
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1) Pojem svobody v různých podáních: Berlinovo rozlišení negativní a pozitivní svobody; republikánské pojetí svobody; Cohenův neomarxistický rozbor vztahu smluvní a strukturní svobody.
a) Berlinovo rozlišení negativní a pozitivní svobody:
* 4 eseje o svobodě
Ve třetí stati se objevují termíny pozitivní a negativní svoboda
Negativní vymezení svobody: Jaký prostor je subjektu ponechán, aby v něm dělal, to co chce dělat, bez vměšování jiných subjektů?
Pozitivní vymezení: Co nebo kdo je zdrojem řízení nebo vměšování, které může někoho přimět, aby dělal spíše to než něco jiného?
Podle negativní svobody platí, že tím menší je vměšování ostatních do záležitostí jednotlivce, tím více je jednotlivec svobodný.
» Předpokládá pluralismus, neexistuje obecné, jediné dobro - kritika tzv. etického monismu (víra, že existuje jedno dobro, které je správné -> např. křesťanství, či utilitarismus)
» Svoboda nemůže být neomezená, protože by to vedlo k Hobbesovskému stavu anarchie
» Kritizuje ji Taylor -> rozlišuje svobodu coby příležitost (formální) a výkon (reálná možnost) -> preferuje druhou možnost a kritizuje negativní svobodu, že umožňuje pouze formální typ svobody
Pozitivní svoboda zdůrazňuje možnost se rozhodnout - poukazuje na nutnost pro jedince „být svým pánem“, aby mohl být svobodný.
» Existuje tzv. nižší a vyšší já. Nižší já je pudové, ovládané vášní, zatímco vyšší já je morální a racionální.
» Pozitivní svoboda je taková, která umožňuje jedinci rozhodovat podle vyššího já -> osvobození se od pudů nižšího já, které je zdrojem nesvobody
» Pozitivní svoboda často předpokládá jedno správné vyšší dobro, které je poznatelné jen skrze vyšší já a proto musí být jedinci dopomáháno k překonání nižšího já a k jednání dle vyššího já -> to vede často k diktatuře a despocii.

Klíčová slova:

svoboda

egalitářský liberalismus

feminismus

hybridní režim

realismus

neorealismus

konstruktivismusObsah:
 • 1. Pojem svobody v různých podáních: Berlinovo rozlišení negativní a pozitivní svobody; republikánské pojetí svobody; Cohenův neomarxistický rozbor vztahu smluvní a strukturní svobody.
  2. Spor o egalitářský liberalismus (Rawlsovy principy spravedlnosti: jejich formulace a zdůvodnění, Nozickova kritika)
  3. Schumpeterovský demokratický elitismus a jeho kritika (participační demokracie)
  4. Politický liberalismus: morální arbitrárnost talentů, proceduralismus a neutralita státu, přednost práva před dobrem, překrývající konsensus, veřejný rozum.
  5. Feminismus v politické teorii
  6. Typologie komunismu dle Kitschelta, Mansfeldové, et al.
  7. Přechod k demokracii v Československu ve středo/ východoevropské srovnávací perspektivě dle Linze a Stepana
  8. Teorie tzv. hybridních režimů
  9. Formování a konsolidace stranického systému Č(SF)R
  10. Volební systémy v ČR pro volby druhého řádu (Senát, krajská zastupitelstva, obecní zastupitelstva, EP), procedura volby prezidenta republiky
  11. Volební systém pro volby do PSP ČR, volební reforma 2002
  12. Klasický a historický realismus
  13. Neorealismus
  14. Liberalismus v TMV
  15. Neomarxismus a teorie světosystému
  16. Konstruktivismus v TMV
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše