Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Audit Informačního systému - vypracované otázky

«»
Přípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stažené
0 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
4577
Poslední úprava
18.11.2014
Zobrazeno
701 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Definujte pojem audit obecně a audit IS. Upřesněte jeho obsah, vývoj a rozdíly proti ostatním druhům auditu.
Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, týkajících informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kriterii a sdělit výsledky zainteresovaným zájemcům
Vývoj
- Nejdříve například informace o stavu panství, království předávány ústně
- S vynálezem písma (papíru) docházelo k archivaci a kontrole
- Později vývoj postupů a návodů na řízení kvality a vzniku Auditu jako neodmyslitelné disciplíny.
Audit obecně - definice: je obecně objektivní ověření aktuálního stavu, záměru, jevu se stavem, nebo jevem žádoucím (modelem, normou, standardem) Audit provádí odborník - auditor.
Základem všech auditů je Finanční audit.
Audit IS
- Je proces, který se zabývá posuzováním a poradenstvím objektů v prostředí, kde se používají informační technologie. Jeho cílem je kvalitativně a kvantitativně přispět ke správné organizaci informačního systému, tak aby byly splněny požadavky uživatelů.
- Podle ISACA je audit IS jakýkoliv audit, který zahrnuje prověření a hodnocení všech, nebo jen některých aspektů systémů automatizovaného zpracování dat včetně navazujících procesů a interface mezi nimi.
Rozdíly
- Je třeba zvážit, zda se jedná o audit informatiky (informační audit), nebo informatiku jako nástroj auditu (informatika auditu) kdy informatika slouží jako nástroj pro usnadnění auditu.
- Má závažné nedostatky, audit IS je obtížnější než všechny ostatní druhy, protože v této oblastí dochází k neustálému vývoji.

Klíčová slova:

prestiž

audit

řízení kvality

auditor

šifrování

identifikace

autorizace

architekturaObsah:
 • 1. Definujte pojem audit obecně a audit IS. Upřesněte jeho obsah, vývoj a rozdíly proti ostatním druhům auditu.
  2. Popište problémy, s jakými je audit IS spojen, jakou krizí prošel a jaká opatření byla přijata pro zvýšení jeho prestiže.
  3. Jaké je institucionální zabezpečení auditorské profese, o jaké normy se může auditor IS při své práci opírat?
  4. Popište koncepci IT Governance a její vztah k auditu IS. Uveďte příklady norem / „best practice“, které tuto koncepci podporují.
  5. Uveďte hlavní mezinárodní normy týkající se řízení a auditu informační bezpečnosti. Vyberte si jednu z nich a podrobněji popište její koncepci.
  ...
  ...
  ...
  26. Jaké jsou náležitosti výstupní auditorské zprávy a jak se liší od jiných podobných dokumentů?
  27. Porovnejte nástroje řízení COBIT a ITIL. Popište postup zavádění nástroje ITIL do praxe.
  28. Popište postup auditu databází a jeho vazby na audit systémového a aplikačního programového vybavení.
  29. Vysvětlete princip a význam modelů zralosti (CMM). Uveďte příklady norem, kde se objevují?
  30. Co je předmětem auditu projektů implementace ERP systémů?