Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Asynchronní stroje - 3-fázové stroje - vypracovaná úloha

«»
Přípona
.rar
Typ
výpočet
Stažené
1 x
Velikost
2,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
2904
Poslední úprava
24.03.2014
Zobrazeno
1 174 x
Autor:
leonek
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cíl: Experiment využívá k předvedení existence magnetických polí ve vnitřním prostoru statoru otočný permanentní magnet .
Vložte experimentální kartu do experimentátoru. Vinutí U připojte na konstantních 5V. Vložte rotor s permanentním magnetem do statoru. K tomu je třeba hřídel rotoru vložit do ložiska.
Nyní zkuste pozvolna a soustavně otáčet rotorem o úplných 360° a podle následujících konkrétních otázek popište, jak vnímáte chování rotoru.

Tento experiment ukazuje, že trojfázové napájecí napětí vyvolává rotující magnetické pole konstantní amplitudy a tedy indukované napětí sekundáru (rotoru) je konstantní a nezávisí na poloze rotoru.
V menu Instruments \ Power Supplies otevřete virtuální přístroj Trojfázové napájení
(three-phase power supply) .
Proveďte následující nastavení :
U = 5 V; f = 50 Hz; stlačte POWER

V menu Instruments \ Measuring Devices otevřete virtuální přístroj Oscilloscope.
Nastavte si vlastní parametry osciloskopu.

Oscilogram kopírujte do níže připraveného prostoru a přeneste své nastavení osciloskopu do odpovídajících polí.


Experiment demonstruje jak lze při konfiguraci do trojúhelníka významně zvýšit výkon klecového as. motoru nebo synchronního motoru je-li připojený k proměnné třífázové elektrické síti, aniž musíme překročit jeho nominální nebo maximální provozní údaje.
Nicméně, k tomu musíte vybrat vhodné parametry.
Zapojte stroj do hvězdy:

V menu Instruments otevřete přístroj Motor Control /V/f Motor Control.
.Nominální napětí a frekvence synchronního stroje zapojeného do hvězdy je 14V a 50 Hz.
Zvolte okno U/f a nastavte mezní kmitočet na 14V / 50 Hz a pro úvodní sekvenci měření rozběhové napětí na 0V.
Stlačte tlačítko POWER a před každým měřením nastavte odpovídající frekvenci. Čas rampy nemá nyní vliv a může být nastaven na 10s.

Měřte napětí na fázi statoru a její proud pro každou frekvenci uvedenou v Tabulce dále (sloupce 2 a 3).
Nyní zapojte stroj do trojúhelníka:
V okně řízení motoru nastavte mezní kmitočet na 14V / 87 Hz Rozběhové napětí zůstane na 0V.
Měřte napětí na fázi statoru a její proud pro každou frekvenci uvedenou v Tabulce dále (sloupce 4 a 5).

Klíčová slova:

magnetické pole

rotace motoru

permanentní magnet

trojfázový systém

proměnný transformátor

jednofázové napěťové napájení

vodivostObsah:
 • Experiment 1: Siločáry magn. pole, síly, generování momentu
  Experiment: Statické magnetické pole 1
  Experiment: Statické magnetické pole 2
  Experiment: Statické magnetické pole 3
  Experiment: Statické magnetické pole 4
  Experiment: Statické magnetické pole 5
  Experiment: Statické magnetické pole 6
  Experiment 2: "Spínaná" rotace rotoru
  Experiment: Rotace permanentního magnetu v trojfázovém systému
  Experiment: Proměnný transformátor s jednofázovým napěťovým napájením
  Experiment: Proměnný transformátor s trojfázovým napájecím napětím
  Experiment: Jednofázový rotor nakrátko
  Měření na trojfázovém motoru zapojeném do hvězdy a trojúhelníka
  Vodivostní měření na trojfázovém generátoru
  Měření na statoru
  Experiment: Řídící charakteristika asynchronního stroje
  Experiment: Obrácení směru otáčení
  Rozběh synchronního stroje
  Činnost při zapojení do trojúhelníka
  Experiment: Trojfázový motor v Steinmetzově zapojení