Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
1 nových

Testové otázky se správnými možnostmi z Pracovního práva

«»
Přípona
.doc
Typ
testy
Stažené
8 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
6463
Poslední úprava
24.08.2015
Zobrazeno
835 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1) Lhůta určená podle dnů:
a) Začíná běžet dnem, kdy došlo k události rozhodující pro její počátek
b) Začíná běžet dnem následujícím po dobu události rozhodující pro její počátek
c) Začíná běžet vždy až po uplynutí dvou pracovních dnů
d) Může být spočítána tak, že k datu určujícímu počátek lhůty přičteme číslo, určující délku lhůty (např. 10 dnů), přičemž je třeba zkontrolovat, zda poslední den lhůty nepřipadá na den pracovního klidu. Pokud by toho dne byl svátek, sobota nebo neděle, bude lhůta končit až následující pracovní den
b,d

2) Podstatnou náležitostí pracovní smlouvy (musí být sjednána) je:
a) Výše mzdy nebo platu
b) Délka týdenní pracovní doby
c) Délka zkušební doby
d) Místo výkonu práce a druh práce
e) Den nástupu do práce
f) Souhlas zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty
d,e

3) Neplatnost rozvázání pracovního poměru je možno uplatnit u:
a) u příslušné krajské pobočky Úřadu práce
b) u soudu
c) u odborové organizace
d) nejpozději ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy měl PP rozvázáním skončit
e) nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl PP rozvázáním skončit
b

Klíčová slova:

pracovní smlouva

zaměstnání

pracovní poměr

zákoník práce

pohotovost

výpověďObsah:
 • 1) Lhůta určená podle dnů:
  2) Podstatnou náležitostí pracovní smlouvy (musí být sjednána) je:
  3) Neplatnost rozvázání pracovního poměru je možno uplatnit u:
  4) Zl zrušil se zaměstnancem okamžitě pracovní poměr z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, zvlášť hrubým způsobem. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnanec převzal dne 8. 12. 2011. Neplatnost rozvázání pracovního poměru tímto okamžitým zrušením může zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do:
  Důvod neplatnosti rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem výpovědí může být mj.
  5) Při skončení pracovního poměru má zaměstnanec nárok na pracovní volno pro vyhledávání nového pracovního místa po dobu odpovídající zákonné výpovědní době, a to v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však v rozsahu:
  7) Zkušební doba:
  8) Zákoník práce patří mezi odvětví práva:
  9) Zc může být převeden na jinou vhodnou práci také tehdy, když:
  10) Zaměstnavatel, zaměstnanec uzavřeli dohodu o skončení pracovního poměru 24. Září s tím, že na základě dohody skončí pracovní poměr dne 31. Ledna 2011. 14. Října téhož roku předal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Pracovní poměr skončí:
  11) Podmínkou vzniku nároku na dovolenou za kalendářní rok je:
  12) Dohoda o konkurenční doložce (dohoda, kterou se zaměstnanec zavazuje že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu jednoho roku zdrží výkonu výdělečné činnosti , která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele)
  13) ZL může okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem:
  14) Nařízená práce přesčas nesmí u ZMCe činit více než:
  15) pracovní poměr může být založen:
  16) Mzdou není:
  17) Přeložit k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě
  18. Při obecné odpovědnosti ZMCe za škodu:
  19) Pracovní řád:
  20. Dohoda o zvýšení kvalifikace (kvalifikační dohoda):
  21) zl dal zc výpověď z pracovního poměru podle § 52 e) zák. práce (pozbyl-li zc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práce), kterou zc převzal dne 12. 12. 2011. Neplatnost rozvázání pracovního poměru touto výpovědí může zc uplatnit u soudu nejpozději do
  22) Jako pracovní úraz se považuje rovněž:
  23) Zaměstnanci, kterému vznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok a zameškal z důvodu dočasné pracovní neschopnosti 119 směn zaměstnavatel z tohoto důvodu zkrátil dovolenou:
  24) Platí, že:
  25) Pracovní poměr vzniká
  ...
  ...
  ...