Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Management - tahák na zkoušku

«»
Přípona
.docx
Typ
tahák
Stažené
3 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
4928
Poslední úprava
26.01.2015
Zobrazeno
448 x
Autor:
petr.rajnoha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.Charakteristika mng
a) soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, které vedoucí pracovníci (mngi) užívají ke zvládnutí specifických činností, jenž jsou nezbytné k dosažení podnikových zájmů. (podnik záměr: neziskové, vyrovnaná bilance příjmů a výdajů, ziskových: dlouhodobá maximalizace zisku, hosp. rozvoj firmy) Mnger - 2+ podřízený, vedoucí, autoritativní styl (vs)
b) činnost mobilizující lidské i věcné činitele při respektování norem nákladů, kvality a lhůt k uskutečnění určité akce, projektu, cíle (cíl: vysoká kvalita, optimální cena, dodání. Norma- min požadavek na práci).
c) umění dosáhnout toho, aby lidé udělali co je třeba (bez příkazů, neformální kontrola)
Z hlediska cílů: podnikatelské - dosažení zisku, zhodnocení kapitálů, posílení pozice na trhu. Neziskové - hl. prioritou sledování podnikat. Efektů, sociální, kulturní, zdravotní, vyrovnaná obch. Bilance
Podnikání: činnost, jejímž prostřednictvím podnikatel uspokojuje cizí potřeby. Proces má výstupy (uspokojování ciz. Potř.)a vstupy (kapitál, práce, riziko)
2. Mng ve vývoji
1910 1.et. metody vědeckého řízení, úkol. Mzda, kontrola prac, postupu. Klasický -taylor(hramonie mezi dělníky,spolupráce, maximalizace výkonu, produktivity),faylol (spravní řízení podle odbornosti, vyšší stupeň byrokracie), weber (mechanický způsob řízení org, pravidla pořádku, zajistit stabilitu, prosazování byro, zc znát práva a povinnosti, hl. st. a veřejných org, pomalé rozhodování, nepřizpůsobivost) T. Baťa. 1920 psycho -soc. šk - organický, člověk má mít zájem o práci, vyslechutí jeho názorů, přispůsobení požadavků zcu a zákazníka E. Mayo (soc, potřeby x výkon zců), Maslow (seberealizace, uznání, soc. jistoty, jistota bezpečí, primární, fiziologické), Folletová, Gregor (teorie na x, krátkém vodítku, y, douhém) 1930 2 et. Plánování, pobídkové, mng. Revoluce. Procesní přístupy - Urvik, gulik, mngri mají více zk a vliv než vlastníci, integruje činnosti do procesu, co mají zci dělat, konflikty Systémové přístupy - Simon, March, Bernard použití minulých a eliminace záporů (zdravotnictví) Kvantitativní šk, 3 et. 1970 Zvyšování spolupráce Z-Vlastníka-Mmg, globál konkurence. Empircké (1980, nepřekonány, na špici, výzkumy (loreal), na zk a poznatků z praxe, různých názorech, pro zobecnění určité doporučení dalších mng, jednoduché org struktury 4et. 1990-2008) samosprávná firma, využívání pc, otevření trhů na V a střed Evropy, spolúčast zců na řízení, zcké akcie, PVS (pružné výrob. Systémy). Konwling mng - řízení na zákl. znalostních principů, kalifikovaná prac. Síla, znalost lid, kapitálu, hl. analýzi trhů. Recese na kapitál, trzích, krize bank. Sektoru, USA z krize venku, u nás 2014-2015

Klíčová slova:

management

pánování

rozhodování

komunikace

kontrola

organizaceObsah:
 • 1.Charakteristika mng
  2. Mng ve vývoji
  3. moderní přístupy k mgnu
  4. oblast rozhodování
  5. pánování
  6. Motivování zců
  7. kontrola
  8. organizování
  9. komunikace