Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Základy správní vědy - studijní materiály

«»
Přípona
.zip
Typ
studijní materiál
Stažené
30 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2268
Poslední úprava
30.10.2013
Zobrazeno
857 x
Autor:
jullie.kanska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Správa je vedení záležitostí. Blízkým pojmem je také řízení. Pojmu správa se však používá ve vztahu ke společenským procesům, zatímco řízení i ve vztahu k technickým procesům (vztahuje se k vlastnímu rozhodovacímu procesu). Správa je pak výkonnou částí rozhodovacího procesu. V právu se používá více pojmu správa; pojmu řízení jen výjimečně. Ve vztahu ke státu známe pojem státní správa. Státní řízení není pojmem platného práva, je ale širší a rozumíme pod ním veškerou činnost státu (např. i zákonodárnou).

Klíčová slova:

Veřejná správa

samospráva

správní akty

decentralizace

občanský status

veřejná službaObsah:
 • Vymezení pojmů
  Funkční pojetí veřejné správy
  Organizační pojetí veřejné správy
  Členění veřejné správy
  Funkce veřejné správy
  Rozhodovací mechanismus veřejné správy
  Vztah státní správy a samosprávy
  Vztah samosprávy a demokracie
  Samospráva a stát
  Jiné subjekty vykonávající veřejnou správu
  Systémové pojetí státu
  Funkce veřejné správy
  Funkce veřejné správy ve společnosti
  Způsoby realizace funkcí
  Plánování, programování určité činnosti
  Ovlivňování vnějších procesů
  Koordinace, kooperace
  Metody působení veřejné správy
  Správní akty
  Členění správních aktů
  Podle obsahu správního aktu
  Podle povahy právního účinku
  Podle okruhu osob, které daný správní akt zavazuje
  Podle toho, zda se uplatňuje správní uvážení či ne
  Podle procesního režimu, na jehož základě byly vydány
  Podle toho, zda se správní akt dotýká subjektivních práv jednotlivých adresátů, či je mimo sféru rozhodnutí o subjektivních právech
  Náležitosti správních aktů
  Vady správních aktů
  Nulita - nicotnost (neplatnost) správních aktů
  Vlastnosti správních aktů
  Právní moc
  Řetězení a subsumpce správních aktů
  Organizace veřejné správy, její hodnocení
  Kritéria
  Demokratické uspořádání
  Právní stát
  Efektivnost
  Principy
  Decentralizace x centralizace, dekoncentrace x koncentrace
  Limity decentralizace
  Subsidiarita
  Byrokracie
  Byrokratické metody a styl práce
  Rozhodování ve veřejné správě
  Typologie rozhodovacích procesů
  Kontrola, kontrolní proces
  Vnitřní kontrola z hlediska celého systému veřejné správy
  Vnější kontrola
  Vztah občanů a veřejné správy
  Občanský status
  Aktivní občanský status - participace
  Vnitřní participace
  Vnější participace
  Pozitivní občanský status
  Veřejná služba
  Definitiva
  Systémy veřejné služby
  Historický vývoj
  Specifická práva, povinnosti a omezení práv lidí ve veřejné službě