Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 612   projektů
0 nových

Základy sociální psychologie - studijní opora

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
2 x
Velikost
0,5 MB
Jazyk
český
ID projektu
4748
Poslední úprava
18.12.2014
Zobrazeno
591 x
Autor:
northfinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V každém okamžiku života je naše psychika pod vlivem sociálního prostředí. Působí na nás nejen bezprostřední kontakt s jinými jedinci či skupinami, ale i naše minulá sociální zkušenost a minulé sociální vlivy ve smyslu civilizace. Od nejútlejšího dětství utvářejí náš duševní svět výsledky duchovních, kulturních a materiálních produktů společnosti. Minulé i současné sociální vlivy na naše prožívání a chování si často neuvědomujeme a nedovedeme jich využít v zájmu duševní hygieny, seberozvoje a k humanizaci výchovného působení.
Základy sociální psychologie mají studentům poskytnout základní orientaci v sociálně psychologické literatuře, seznámit je se sociálně psychologickými jevy, které působí na výkony a prožívání jedinců a skupin a které významně spolupodmiňují účinnost výchovně vzdělávací práce.
Tyto texty mohou jen v omezeném rozsahu seznámit studenty se zajímavými výzkumy, kterými jsou podloženy závěry a doporučení.Jejich popis by jistě zvýšil čtivost těchto textů a věrohodnost závěrů. Jistě studenti využijí odkazů na literaturu na příslušných místech textu.

Klíčová slova:

psychologie

socializace

komunikace

agresivita

asertivita

vůdcovství

empatieObsah:
 • Úvod
  1 Předmět sociální psychologie a její praktické uplatnění 6
  Shrnutí 8
  Poznámky 8
  2 Nástin vývoje sociální psychologie 9
  Poznámky 11
  3 Metody sociální psychologie 12
  Shrnutí
  Poznámky 13
  4 Sociální interakce 15
  4.1 Pojem sociální interakce
  4.2 Dyadická interakce 16
  Shrnutí 17
  Poznámky 17
  5 Socializace jedince 18
  5.1 Podstata socializace 18
  5.2 Socializační činitelé 18
  5.3 Proces socializace
  5.4 Výsledky socializace 19
  5.5 Sociální učení 20
  Shrnutí 22
  Poznámky 23
  Úkoly 24
  6 Komunikace 25
  6.1 Pojem komunikace 25
  6.2 Formy komunikace 25
  6.3 Nejčastější nedostatky ve verbální komunikaci 26
  6.4 Diskuse 27
  6.5 Prostředky hromadné komunikace 28
  Shrnutí 30
  Poznámky 30
  Úkoly 33
  7 Postoje 34
  7.1 Základní charakteristika postoje 34
  7.2 Vytváření postojů
  7.3 Změna postojů 36
  7.4 Předsudky 38
  7.5 Metody k výzkumu a k diagnostice postojů
  Shrnutí 40
  Poznámky 41
  Úkoly 42
  8 Sociální percepce
  8.1 Pojem sociální percepce
  8.2 Význam sociální percepce 43
  8.3 Činitelé ovlivňující přesnost sociální percepce 44
  8.4 Vnímání veřejných osob
  Shrnutí 45
  Poznámky 45
  Úkoly 45
  9 Empatie 47
  9.1 Podstata a význam empatie 47
  9.2 Rozvíjení empatie
  Shrnutí 49
  Poznámky 49
  Úkoly 49
  10 Altruismus 50
  10.1 Vymezení pojmu altruismus 50
  10.2 Teorie altruismu 50
  Shrnutí 51
  Úkoly 51
  11 Asertivita 52
  11.1 Pojem asertivita a neasertivita 52
  11.2 Nesprávný výklad asertivních práv 52
  11.3 Asertivní dovednosti 53
  11.4 Druhy asertivity 53
  11.5 Asertivita z hlediska věku 54
  Shrnutí 54
  Poznámky 54
  Úkoly 55
  12 Agresivní chování 55
  12.1 Pojem agresivita 55
  12.2 Teorie agresivity 56
  12.3 Formy agresivity 57
  12.4 Prevence agresivního chování 58
  Shrnutí 58
  Poznámky 59
  Úkoly 60
  13 Sociální skupina 60
  13.1 Vymezení pojmu sociální skupina 61
  13.2 Klasifikace skupin 61
  13.3 Vliv skupiny na jedince 62
  13.4 Struktura sociální skupiny 63
  13.5 Vůdcovství ve skupině 64
  13.6 Zjišťování struktury sociální skupiny 65
  13.7 Soudržnost skupiny (koheze) 67
  13.8 Konformita se skupinou 68
  13.9 Skupina a výkon ve skupině 69
  Shrnutí 71
  Poznámky 71
  Úkoly 73
  14 Skupinové normy 74
  14.1 Vymezení pojmu norma 74
  14.2 Funkce skupinových norem 74
  14.3 Utváření a upevňování norem 75
  14.4 Sociální normy ve školní třídě 75
  Shrnutí 76
  Poznámky 76
  Úkoly 76
  15 Člověk v davu 77
  15.1 Vymezení pojmu dav 77
  15.2 Psychologická analýza davového chování 78
  15.3 Panické davy 78
  Shrnutí 79
  Poznámky 79
  16 Literatura 80