Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 271   projektů
44 nových

Základy lineární algebry

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
9 x
Velikost
0,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
2302
Poslední úprava
06.11.2013
Zobrazeno
590 x
Autor:
jullie.kanska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Metody lineární algebry patrí již po radu let k základním matematickým poznatkum, se kterými se studenti vysokých škol technických seznamují v prvních rocnících svého studia. Pri rešení jakýchkoliv lineárních úloh, at již v technických, ekonomických nebo jiných aplikacích, je používání vektoru, matic, determinantu, lineárních systému apod. zcela bežné.

Klíčová slova:

Soustava rovnic

vektory

lineární rovnice

matice

hodnost matice

determinantyObsah:
 • Úvod
  Cíle
  Požadované znalosti
  Doba potrebná ke studiu
  Klícová slova
  Vektory
  Matice
  Úvodní pojmy, nekteré speciální trídy matic
  Operace s maticemi
  Hodnost matice
  Inverzní matice
  Maticové rovnice
  Determinanty
  Determinanty 2. a 3. rádu
  Vlastnosti determinantu
  Determinanty n-tého rádu
  Užití determinantu
  Systémy linearních algebraických rovnic
  Základní pojmy, Cramerovo pravidlo
  Existence, pocet a metody rešení
  Rešení homogenních systému
  Zvěr
  Zhrnutí
  Autotest
  Studijní prameny
  Rejstrík

Zdroje:
 • Schmidtmayer, J. Maticový pocet a jeho použití v technice. Praha, SNTL
 • 1974.
 • Horský, Z. MVŠT - sešit II. Vektorové prostory. Praha, SNTL 1980.
 • Demlová, M. a Nagy, J. MVŠT - sešit III. Algebra. Praha, SNTL 1982.
 • Škrášek, J. a Tichý, Z. Základy aplikované matematiky I. Praha, SNTL 1983.
 • Mezník, I., Karásek, J. a Miklícek, J. Matematika I pro strojní fakulty. Praha,
 • SNTL 1992.
 • Havelka, J. a Chábek, J. Matematika - lineární algebra, analytická geometrie.
 • FAST VUT Brno 1982.
 • Cerná, B. Matematika - lineární algebra. VŠZ Brno 1987.
 • Vetchý, V. a Šikulová, B. Lineární algebra. VAAZ Brno 1988.
 • Berka, M. Operacní výzkum. FAST VUT Brno 1991.
 • Tryhuk, V. Matematika I1. Úvod do matematické logiky a teorie množin.
 • FAST VUT Brno 1994.