Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Vektorová algebra a analytická geometrie

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
24 x
Velikost
0,6 MB
Jazyk
český
ID projektu
2304
Poslední úprava
06.11.2013
Zobrazeno
1 170 x
Autor:
jullie.kanska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tento ucební text pojednává o analytické geometrii roviny a prímky v trojrozmerném euklidovském prostoru R3, kterou popisuje s užitím metod vektorové algebry a je urcen studentum kombinovaného a distancního studia Fakulty stavební VUT v Brne. Jeho cílem je prohloubení znalostí stredoškolské analytické geometrie v rovine i v trojrozmerném prostoru, potrebné pri studiu deskriptivní geometrie i dalších technických disciplín. V každé z kapitol textu je nekolik príkladu vyrešených, v záveru kapitoly je vždy uvedeno pár príkladu nerešených k procvicení s výsledky, nekdy i s nápovedou, jakým zpusobem príklad pocítat.

Klíčová slova:

operace s vektory

analytická geometrie lineárních útvarůObsah:
 • Úvod
  Cíle
  Požadované znalosti
  Doba potrebná ke studiu
  Klícová slova
  Vektorový a dvojný vektorový soucin vektoru a jejich vlastnosti
  Smíšený soucin vektoru a jeho vlastnosti
  Rovnice roviny
  Rovnice prímky
  Úlohy o rovinách a prímkách
  Ukázka kontrolního testu

Zdroje:
 • Danecek, J., Dlouhý, O., Koutková, H., Prudilová, K., Sekaninová, J., Slatinský, E. Sbírka príklad°u z matematiky I, CERM Brno 1994
 • Tryhuk, V. Matematika I 2 (Reálná funkce jedné reálné promenné), CERM; Brno 1995
 • Novotný, J. Matematika I 4 (Lineární algebra), CERM Brno 1995
 • Vala, J.Lineární prostory a operátory, eletronický ucební text pro podporu kombinovaného studia na FAST VUT, Brno 2004
 • Budinský, B., Charvát, J. Matematika I, SNTL Praha 1987
 • Eliaš, J., Horváth, J., Kajan, J. Zbirerka úloh z vyššej matematiky I, Alfa Bratislava 1985
 • Škrášek, J., Tichý, Z. Základy aplikované matematiky I, SNTL Praha 1983
 • Anton, H. Calculus with Analytic Geometry, John Wiley & Sons, 5th Edition New York 1995
 • Thomas, G. B., Finney R. L. Calculus, Addison Wesley, 10th Edition New York 2001
 • Salas S. L., Hille E. Calculus – One and Several Variables, John Wiley & Sons, 9th Edition New York 2003
 • Zindulka, O. Vektorová pole, elektronický ucební materiál dostupný na adrese http://mat.fsv.cvut.cz/zindulka/teaching/main.pdf, Stavební fakulta CVUT Praha 1999
 • Hefferon, J. Linear Algebra, elektronický ucební materiál dostupný na adrese
 • http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/, Saint Michael’s College Colchester, Vermont (USA) 2003