Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 647   projektů
0 nových

Úvod do Speciální pedagogiky

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
2 x
Velikost
0,3 MB
Jazyk
český
ID projektu
9993
Poslední úprava
27.03.2017
Zobrazeno
629 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Speciální pedagogika (SPG)

Speciální pedagogika = jedna z velmi významných pedagogických disciplín
- orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných osob a na řešení výzkumných problému oboru
- v současné době se používají termíny: postižený, handicapovaný, dítě se speciálními vzdělávacími potřebami ► znevýhodněný člověk, jedinec se speciálními potřebami
- vědní obor zaměřen na teorii a praxi výchovy, vyučování a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se speciálními potřeby z důvodu somatického, senzorického, mentálního, řečového, psycho-sociálního defektu, poruchy nebo omezení či jejich kombinace
- v užším smyslu - speciální pedagogika = věda o zákonitostech speciální výchovy a speciálního vzdělávání jedince, který z důvodu znevýhodnění vyžaduje při vzdělávání speciálně pedagogický přístup, podporu při pracovním a společenském uplatnění.
- předmětem péče SPG - je zdravotně, eventuelně sociálně znevýhodněná osoba, která potřebuje podporu v oblasti výchovy, vzdělávání, při pracovním a společenském uplatnění
- vztah SPG k ostatním vědám ► obecná pedagogika, anatomie, fyziologie, psychologie, patopsychologie, sociologie, sociální patologie, sociální psychologie

Klíčová slova:

speciální pedagogika

logopedie

komunikace

psychopedie

etiologie

autismus

surdopedie

sluchové vady

edukaceObsah:
 • Speciální pedagogika (SPG)
  Základní terminologické pojmy
  Pedagogicko-psychologický poradenský systém v ČR
  Speciálněpedagogická diagnostika
  Logopedie
  Komunikace - verbální a nonverbální
  Systém poskytování logopedické intervence v ČR
  Oftalmopedie = tyflopedie
  Klasifikace osob se zrakovým postižením
  Etiologie zrakových vad
  Charakteristika časných zrakových vad
  Poznávací procesy zrakově postižených
  Speciálněpedagogické poradenství jedinců se zrakovým postižením
  Edukace, předprofesní a profesní příprava osob se zrakovým postižením
  Profesní příprava zrakově postižených
  Kompenzační pomůcky
  Psychopedie
  Etiologie MR
  Downův syndrom
  Edukace jedinců s MR
  Ústavy sociální péče
  Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením
  Výchova a vzdělávání dětí a žáků s autismem
  Dětský autismus
  Autistická porucha
  Edukace žáků s autismem
  Typologie speciálněpedagogických intervencí
  Surdopedie
  Výskyt sluchového postižení v populaci
  Klasifikace sluchových vad
  Komplexní péče o sluchově postižené
  Komunikační formy sluchově postižených