Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 628   projektů
0 nových

Teorie a metody sociální práce, Etický kodex, Listina základních práv a slobod

«»
Přípona
.zip
Typ
studijní materiál
Stažené
5 x
Velikost
0,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
1997
Poslední úprava
24.09.2013
Zobrazeno
924 x
Autor:
jankamala
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních pro praxi sociálního pracovníka, a to především ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách. Dále se řídí Ústavou, Listinou základních práv a svobod a dalšími zákony tohoto státu, které se od těchto dokumentů odvíjejí.

Klíčová slova:

Sociální pracovník (SP)

kontakt

anamnéza

sociální diatnostika

sociální intervence

přístup

rozhovorObsah:
 • Etapy individuální SP
  Speciální a pomocné techniky v individuální SP
  Vztah klienta a SP
  Role SP
  Komunikace s klientem
  Techniky aktivního naslouchaní
  Klíčové komunikační dovednosti
  Tipy klientu a práce s nimi
  Stres
  Syndrom vyhoření
  Supervize
  Soustředěný cílový přístu dle Řezníčka
  Poradenství v sociální práci
  Systematický přístup
  Základní metodologické principy systematicky pojaté sociální práce (dle úlehy)
  Speciální a pomocné techniky v SP
  Krízová intervence
  Důvěrné informace a mlčenlivost
  Etický kodex pro ČR
  Etický kodex mezinárodní
  Listina základních prav a slobod

Zdroje:
 • GABURA, J., PRUŽINOVÁ, J. Poradenský proces, Praha. , 1995.
 • HARTL Komunitní práce, Praha. , 1994.
 • KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese, Praha. , 1994.
 • KURT, L. Systematická terapie..
 • ŘEZNÍČEK, M. Metody sociální práce, Praha. , 1994.
 • SCHIMERLINGOVÁ, NOVOTNÁ Sociální práce, její vývoj a metodické postupy, Praha. , 1992.
 • ÚLEHLA, I. Umění pomáhat, Písek. , 1996.
 • Oldřich, Matoušek Ústavní péče, Praha. , 1995.
 • Etický kodex sociálního pracovníka ČR, Praha. , 1994.