Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 653   projektů
0 nových

Teorie a metody sociální práce 2; Práce s rodinou

«»
Přípona
.zip
Typ
studijní materiál
Stažené
26 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
2002
Poslední úprava
24.09.2013
Zobrazeno
1 523 x
Autor:
jankamala
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
RODINA
= malá primární společenská skupina, založená na svazku muže a ženy, na pokrevním vztahu rodičů a dětí či vztahu jej substituujícím (osvojení), na společné domácnosti, jejíž členové plní společensky určené a uznané role vyplývající ze soužití, a na souhrnu funkcí, jež podmiňují existenci tohoto společenství a dávají mu vlastní význam ve vztahu k jedincům i k celé společnosti.
- nejstarší základní společenská skupina 
- společenství nejtěsněji spjaté nejrůznějšími vztahy uvnitř a navenek 
- nejdůležitější skupina z hlediska socializace

Klíčová slova:

Rodina

profesionální návštěva

poruchy rodičovství

násilí

rozvodObsah:
 • Rodína, její funkce, typologie a vyvoj, profesionální návštěva v rodině, typy služeb
  Profesionální práce s rodinou (rodina jako klient)
  Poruchy rodiny ve vztahu k dítěti
  Poruchy rodičovství
  Násilí v rodině, syndrom CAN - diagnotika, terapie, prevence
  Rozvod, porozvodová péče, rekonstrukce rodiny, syndrom zavrženého rodiče
  Děti žijící mimo vlastní rodinu, náhradní rodinná péče (NRP)
  Specifické situace v rodině
  Rodinná a systematická terapie

Zdroje:
 • ADAMS, R., DOMINELLI, L. and PAYNE,M.: SOCIAL WORK: Themes, Issues and Critical Debates. Second Edition. London, 2002. ISBN 0-333-98593
 • ADAMS, R., DOMINELLI, L. and PAYNE,M.: Critical Practice in Social Work.. First published. London, 2002. ISBN 0-333-92553-X
 • DUNOVSKÝ, J. a kol. Sociální pediatrie – vybrané kapitoly. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-254-9
 • GABURA, J., PRUŽINSKÁ J. Poradenský proces. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 80-85850-10-9
 • GARDNER, R. A. Syndrom zavrženého rodiče. 1. vyd. Praha: MPSV, 1996. ISBN 80-85529-22-X
 • GJURIČOVÁ, Š. a kol. Podoby násilí v rodině. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2000. ISBN 80-7021-416-3
 • KRATOCHVÍL, S. Manželská terapie. 2. vyd. Hradec Králové: MACH, 1992.
 • van der LAAN, G. Otázky legitimace sociální práce. 1. vyd. Boskovice: Albert a ZSF OU: Ostrava, 1998. ISBN 80-85834-41-3
 • MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282-83-6
 • MATĚJČEK, Z. a kol. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8
 • MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2
 • MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-24-9
 • MOŽNÝ, I.: Sociologie rodiny. Praha: SLON, 2002.
 • SINGLY, F. DE: Sociologie současné rodiny. Praha: Portál, 1999.
 • von SCHLIPPE, A., SCHWEITZER, J. Systemická terapie a poradenství. 1. vyd. Brno: Cesta, 2001. ISBN 80-7295-013-4