Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 634   projektů
0 nových

Studijní opora z předmětu Veřejné finance

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
0 x
Velikost
1,0 MB
Jazyk
český
ID projektu
12549
Poslední úprava
20.08.2018
Zobrazeno
172 x
Autor:
snoopydogg
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základní informace o předmětu Veřejné finance.

Předmět je vyučován pro program Ekonomika a management (obory Cestovní ruch a Finance a řízení) jako předmět povinný. V doporučeném studijním plánu je zařazen v letním semestru 2. ročníku.

Základním cílem předmětu je vytvoření vazby mezi teorií veřejných financí a v širokém pojetí i teorií veřejné ekonomie a moderní praxí veřejných financí. Zvláštní pozornost je věnována systému veřejných financí v České republice.

Postupnými kroky bude potom pochopení:
» postavení veřejných financí ve smíšené ekonomice,
» významu veřejné volby ve vztahu k veřejným financím,
» základních faktorů ovlivňujících veřejné příjmy a veřejné výdaje,
» základních principů rozpočtové a fiskální politiky,
» logiky uspořádání soustavy veřejných rozpočtů a vztahů mezi nimi,
» státního rozpočtu jako nejvýznamnějšího veřejného rozpočtu.

Předmět má přímou návaznost na předměty Makroekonomie, Mikroekonomie a Právo. Velká pozornost je věnována návaznosti na praxi veřejných financí (tj. především na aktuální ekonomickou a politickou situaci v ČR, v EU i v ostatních zemích).

Klíčová slova:

veřejné finance

smíšená ekonomika

veřejné výdaje

politika státu

veřejný dluh

sociální zabezpečeníObsah:
 • Úvod, průvodce studiem 5
  1 Postavení a úloha veřejných financí ve smíšené ekonomice 8
  2 Veřejná volba. Zvláštnosti rozhodování v oblasti veřejných financí 14
  3 Úvod do daňové teorie 19
  4 Příjmy veřejných rozpočtů. 26
  5 Veřejné výdaje 32
  6 Fiskální federalismus, soustava veřejných rozpočtů 41
  7 Rozpočtová soustava v České republice 46
  8 Státní rozpočet České republiky, rozpočty územně samosprávných celků 54
  9 Rozpočtová a fiskální politika státu 63
  10 Rozpočtový deficit. Veřejný dluh 69
  11 Sociální zabezpečení 79
  Souhrnné opakování 88
  Seznam literatury a použitých zdrojů 92
  Vysvětlivky k používaným symbolům 94