Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Speciální pedagogika - Surdopedie

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
5 x
Velikost
0,1 MB
Jazyk
český
ID projektu
10000
Poslední úprava
27.03.2017
Zobrazeno
473 x
Autor:
kungs
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Pojem a význam surdopedie jako speciálně pedagogické disciplíny.

Surdopedie je úsek speciální pedagogiky, která se zabývá rozvojem, výchovou a vzděláváním sluchově postižených žáků.(z latsurdus-hluchý, rec. paidea-výchova). Sluch zároveň se zrakem nejúžeji spojuje člověka s prostředím ve kterém žije, dává mu informace o tom co se děje v okolí, signály pro jeho bezpečí, orientaci podle směru slyšených zvuků. Především však umožňuje zprostředkování vzájemného sdělovacího styku realizovaného mluvenou řečí. Proto sluchové postižení znamená komunikační bariéru, která může mít pro jedince závažné důsledky v oblasti psychické i sociální. Děti, které se narodily se sluchovou vadou nebo ohluchly během života, děti s různě těžkými vadami, sluchu musejí být vychovávány vzhledem k jejich sluchové vadě a vzhledem k důsledkům z této vady vyplývajících. Proto ve srovnání s běžnými školami mají školy pro sluchově postižené svůj vzdělávací a výchovný program rozšířený o budování komunikace u dětí.

Učitel sluchově postižených dětí musí mít hluboké znalosti o komunikačních procesech, základní znalosti o sluchu, vadách, kompenzačních pomůckách a jejich obsluze, o interiérech škol atd. Poznatky o vzdělávání sluchově postižených se neustále rozšiřují, mění se složení žáků na sko\ách(díky rozvoji techniky ve vývoji kompenzačních pomůcek je dnes velká část žáků se sluchovým postižením integrována do běžných škol), do škol je přijímáno čím dál tím více žáků s kombinovanými vadami.

Klíčová slova:

surdopedie

vady sluchu

neslyšící

kompenzace

poradenská činnost

postižené dětiObsah:
 • 1. Pojem a význam surdopedie jako speciálně pedagogické disciplíny. 2
  2. Dějiny vzdělávání neslyšících. 2
  3. Základní poznatky umožňující proniknutí do problematiky. 3
  4. Vady sluchu 4
  5. Kompenzace sluchové vady, kompenzační pomůcky. 5
  6. Výchova a vzdělávání sluchově postižených dětí. 7
  7. Integrace sluchově postižených dětí do běžných škol. 9
  8. Zajištění speciálně pedagogické poradenské činnost. 9
  9. Síť škol pro sluchově postižené v České republice. 10
  Návrh témat a obsah seminářů. 11
  Literatura 12
  Klíčová slova 13
  Obsah 14