Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 637   projektů
0 nových

Reálná funkce dvou a více proměnných - II

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
9 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
2311
Poslední úprava
06.11.2013
Zobrazeno
1 035 x
Autor:
jullie.kanska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pro potřeby zvládnutí tohto modulu předpokládáme znalosti studentů v rozsahu modulu Matematika I, Moduly BA01_M04, BA01_M05, BA_M06, BA01_M09.

Klíčová slova:

Lokální extrémy

implicitní funkce

absolutní extrémy

vázané extrémy

tečna křivky

normálová rovina křivky

tečná rovina plochy

nérmála plochy

skalární pole

hladina

gradient

směrová derivaceObsah:
 • Úvod
  Cíle
  Požadované znalosti
  Doba potřebná ke studiu
  Klíčová slova
  Metodický návod k práci s textem
  Funkce drou a více proměnných
  Lokální extrímy funkce dvou proměnných
  Implicitní funkce
  Implicitní funkce jedné proměnné
  Implicitní funkce dvou proměnných
  Absolutní extrémy funkce
  Tečna a normálová rovina prostorové křivky
  Prostorová křivka
  Geometrický význam derivace tečného vektoru
  Tečna a normálová rovina ke křivce
  Tečná rovina a normála plochy
  Skalární pole, gradient, směrová derivace skalárního pole
  Skalární pole
  Hladiny skalárního pole
  Gradient skalárního pole
  Směrová derivace skalárníhho pole
  Kontrolní otázky
  Výsledky cvičení, test ke zpracování

Zdroje:
 • Anton H., Calculus with Analytic Geometry, John Wiley, 1995.
 • Brabec J., Hrùza B., Matematická analýza II, SNTL, Praha 1986.
 • Èermáková H. a kolektiv, Sbírka pøíkladù z matematiky II, VUT, FAST,
 • CERM, Brno 2003.
 • Do¹lá Z., Do¹lý O., Diferenciální poèet funkcí více promìnných, Masarykova
 • univerzita, Pøírodovìdecká fakulta, Brno 1999.
 • Drábek P., Míka S., Matematická analýza II, Západoèeská univerzita v Plzni,
 • Fakulta aplikovaných vìd, Plzeò 1999.
 • Elia¹ J., Horváth J., Kajan J. Zbierka úloh z vy¹¹ej matematiky, 3. èas», Alfa,
 • Bratislava 1971 (2. vydanie).
 • Ivan J., Matematika II, Alfa, Bratislava 1989.
 • Karásek J., Matematika II, VUT, FSI, CERM, Brno 2002. Kluvánek J., Mi¹ík L., ©vec M., Matematika I, SVTL, Bratislava 1959.