Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 646   projektů
1 nových

Reálná funkce dvou a více proměnných - I

«»
Přípona
.pdf
Typ
studijní materiál
Stažené
18 x
Velikost
0,8 MB
Jazyk
český
ID projektu
2310
Poslední úprava
06.11.2013
Zobrazeno
1 213 x
Autor:
jullie.kanska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Při studiu funkčních závislostí různých veličin v matematice, fyzice i technických předmětech, nevystačíme s reálnou funkcí jedné reálné proměnné a používáme proto funkce dvou, tří, nebo více proměnných. Uveďme si některé konkrétní příklady takových funkcí.

Klíčová slova:

Funkce dvou proměnných

složená funkce

limita

spojitost

parciální derivace

totální diferenciál

Taylorova větaObsah:
 • Úvod
  Cíle
  Požadované znalosti
  Doba potřebná ke studiu
  Klíčová slova
  Metodický návod k práci s textem
  Funkce dvou a více proměnných
  Pojem funkce dvou a více proměnných
  Limita a spojitost funkce
  Euklidovské okolí bodu v E2, E3
  Některé množiny E2
  Limita posloupností
  Limita funkce
  Spojitost funkce
  Parciální derivace
  Parciální derivace funkce dvou proměnných
  Parciální derivace funkce více proměnných
  Vztah mezi existencí parciálních derivací a spojitostí funkce
  Parciální derivace vyšších řádů
  Složená funkce
  Složená funkce dvou a více proměnných
  Parciální derivace složené funkce
  Totální diferenciál funkce
  Pjem totálního diferenciálu
  Totální difereciály vyšších řádů
  Taylorova věta

Zdroje:
 • Anton H., Calculus with Analytic Geometry, John Wiley, 1995.
 • Brabec J., Hrùza B., Matematická analýza II, SNTL, Praha 1986.
 • Èermáková H. a kolektiv, Sbírka pøíkladù z matematiky II, VUT, FAST,
 • CERM, Brno 2003.
 • Do¹lá Z., Do¹lý O., Diferenciální poèet funkcí více promìnných, Masarykova
 • univerzita, Pøírodovìdecká fakulta, Brno 1999.
 • Drábek P., Míka S., Matematická analýza II, Západoèeská univerzita v Plzni,
 • Fakulta aplikovaných vìd, Plzeò 1999.
 • Elia¹ J., Horváth J., Kajan J. Zbierka úloh z vy¹¹ej matematiky, 3. èas», Alfa,
 • Bratislava 1971 (2. vydanie).
 • Ivan J., Matematika II, Alfa, Bratislava 1989.
 • Karásek J., Matematika II, VUT, FSI, CERM, Brno 2002.
 • Kluvánek J., Mi¹ík L., ©vec M., Matematika I, SVTL, Bratislava 1959