Hledej Zobraz: Univerzity Kategorie Rozšířené vyhledávání

12 659   projektů
0 nových

Psychologie a komunikace - studijní materiál

«»
Přípona
.doc
Typ
studijní materiál
Stažené
1 x
Velikost
0,9 MB
Jazyk
český
ID projektu
6296
Poslední úprava
27.07.2015
Zobrazeno
1 645 x
Autor:
jiri.hosko
Facebook icon Sdílej na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. PSYCHOLOGIE

JE VĚDNÍ OBOR, KTERÝ SE ZABÝVÁ PROŽÍVÁNÍM (PSYCHICKÝMI JEVY) A CHOVÁNÍM ČLOVĚKA

1. 1. PSYCHIKA
Je souhrn duševních obsahů a funkcí člověka, veškerého duševního dění. Umožňuje příjem podnětů z vnějšího i vnitřního prostředí, jejich zpracování a reakce na ně.

Psychika zajišťuje tyto procesy:
• získávání informací o vnitřním a vnějším světě
• z těchto informací si vytváří modely reality
• hodnocení těchto modelů z hlediska nebezpečí a užitečnosti
• na základě těchto modelů a očekávání jejich vývoje psychika reguluje vnitřní a vnější aktivity, tak, aby docházelo k harmonii (optimální funkci)
• řídí také sebe samu

1. 2. Vědomí a nevědomí
Duševní život existuje hlavně v oblasti vědomí, kde každý nový zážitek člověk vnímá, začleňuje si ho do osobních zkušeností a dává ho do sociálních a kulturních souvislostí (vědomé děje a procesy: vjemy, myšlenky, prožívané city a vůle). Rozumově ho chápe.
Pod pojem nevědomí zahrnujeme děje a procesy lidské psychiky, které nejsou předmětem přímého prožívání. Jsou to informace a zážitky, které jsou uchovávány v paměti, aby je mohlo v případě potřeby vědomí použít, zpracovat, dotvořit. Nevědomí je nejdůležitější pro tvůrčí aktivitu člověka.
Vědomí a nevědomí jsou v protikladu, ale vzájemně se prostupují, závisejí na sobě a přecházejí jedno v druhé.

Klíčová slova:

psychologie

komunikace

periodizace

chování

stres

osobnostObsah:
 • 1. Psychologie
  1. 1. Psychika
  1. 2. Vědomí a nevědomí
  1. 3. Kde můžeme využít psychologii?
  1. 4. Odvětví psychologie
  1. 5. Metody psychologie
  2. Psychické jevy
  3. Periodizace vývoje lidského jedince
  4. Reflexní činnost
  5. Chování
  6. Společenská podmíněnost psychiky
  7. Učení
  III. Osobnost
  1. Pojem osobnost
  2. Rozdíly mezi osobnostmi
  3. Utváření osobnosti
  4. Motivace
  5. Základní pudy a jejich psychologický význam
  6. Schopnosti
  7. Rysy osobnosti
  8. Temperament
  9. Charakter
  10. Člověk v náročné životní situaci
  11. Základy psychohygieny

Zdroje:
 • Čáp, J.: Psychologie výchovy a vyučování, Universita Karlova, Praha, 1997
 • Křivohlavý, J.: Jak zvládat stres, Portál, Praha
 • Helus, Z.: Psychologie, Fortuna, Praha, 1998
 • Rozsypalová, M., Čechová, V, Mellanová, A: Psychologie a pedagogika I, Informatorium, Praha, 2003
 • Říčan, P.: Psychologie, Portál, Praha, 2005
 • Vágnerová, M.: Úvod do psychologie, Universita Karlova, Praha, 2001
O souborech cookie na této stránce

Soubory cookie používáme pro funkční účely, pro shromažďování a analýzu informací o výkonu a používání stránky.

Nastavení Povolit vše